.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolat-mozaikok
.
<<Lapozás 1.3 Lapozás>>
.
AZ EMBER MAGA TEREMTI MEG
A SAJÁT VILÁGÁT

Azok a szerencsés emberek, akik részt vehettek Biegelbauer Pál fényadásról szóló kurzusán, bizonyára emlékeznek még az előadás első mozaikjának alapgondolatára.
.
MINDEN PROBLÉMÁM OKA ÉN VAGYOK
.
1.3.1. Az első mozaik alapgondolatának lényege: ha valaki nekem okoz problémát, akkor az az én bajom, ha viszont valakinek én vagyok a problémája, akkor az az ő baja, vagyis minden problémám kizárólagos és egyetlen oka én vagyok. Ez első hallásra elég elkeserítően hangzik, de van benne valami vigasztaló is. Ha valaminek egyedül én vagyok az oka, akkor annak megoldása is egyedül csak tőlem függhet.
-
1.3.2. Ennek a meghökkentő és egyben megrendítő megállapításnak a mélyén a tudattal rendelkező emberi lény alapvető adottsága és meghatározottsága húzódik meg. A problémáim megoldása azért kizárólag az én feladatom, mert egyedül csak én vagyok képes megváltoztatni magamat. Ebben a gondolatkörben meghatározott a kiindulópont, aki én vagyok, és egyértelmű a cél is: elérni és megteremteni a boldogságomat.
.
A MEGOLDÁS KULCSA
.
1.3.3. Ami a gondunk okozója, az egyben a megoldás kulcsa is. Azért jelenthettük ki, hogy "minden gondom oka én vagyok", mert az emberi tudat, az abban kialakított tartalom koronként, kultúránként, egyedenként is más és más lehet, vagyis igen széles határok közt változhat. A tartalom kialakulása függvénye a személy egyéni adottságainak valamint az adott kultúra hatásának, de döntően a szabad gondolatalkotásunk lehetőségének az eredménye. A tudattartalom kialakulása tehát minden emberben egy szabad folyamat következménye.
-
1.3.4. Életünk megvalósításának így csak egy fő kérdésköre van, megváltoztatható-e a kialakult gondolati struktúra, kicserélhetjük-e gondolatainkat, megváltoztathatjuk-e tudatos irányítással a világról kialakított képünket? Aki ezekre a kérdésekre igennel válaszol, annak megnyílik a változás gyakorlati, valóságos lehetősége. Aki pedig bármilyen okból szűkíti az igenek körét, az ennek arányában korlátozza a szabad megvalósulását is. Önmagam és a világ értelmezésének kulcsa tehát ebben a válaszadásban rejlik.
-
1.3.5. Az ember maga teremti meg a saját valóságát akkor is, ha hisz ebben és akkor is, ha nem. Az ember, amire és ahogyan gondol, azzá válik, olyan lesz az élete. Természetesen a világ megfogalmazása nélkül önmagamat sem tudom értelmezni, ezért, ha önvizsgálatba kezdek, alapvető kérdéssé válik az is, hogy hogyan lett a világ.
-
1.3.6. A mindenségről kialakított elképzelésünk és a világ keletkezéséről szerzett ismeretünk önmagunk megváltoztatásának is a kiindulópontja, ezért a problémák megoldásának eredményessége is ennek függvénye. Az emberiség kultúrájának hagyományaiból és a jelenből kiindulva, a világ valóságában van lehetőségünk arra, hogy tudatunk segítségével visszakövessük létezésünk fonalát.
-
1.3.7. A világ eredetéről, keletkezezéséről megfogalmazott elképzelések célja, hogy segítsenek felismerni azt, ami alapján könnyebben megfejthetjük a bennünk rejlő titkokat, és azok megértése után problémáink megoldhatók legyenek az "itt és most" világában. A jelen világunkban uralkodó állapotok azt bizonyítják, hogy az emberek a hagyományos válaszokat már több évezred óta nem tudják "földi boldogságra" váltani. A fényadóknak ezért volt szükségük a ma már mindenki számára ismert gondolati elemeket újrafogalmazni és új gondolatmenetre építve összeállítani.

.
A lap tetejére
.
<<Lapozás 1.3 Lapozás>>
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_