.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolat-mozaikok
.
<<Lapozás 1.5 Lapozás>>
.
A LÉTEZÉS EGYSÉGE

1.5.1. "A teremtés Isten odaadottsága. Ezért minden teremtett olyan, mint az Isten: Isten odaadottsága révén létesül és önmaga odaadottsága révén van." (Biegelbauer)
-
1.5.2. A forrás-információ kiáradása maga a teremtés aktusa. A teremtés valóságosságát és racionális alapját a Teremtő információi adják. A Teremtő a szeretetén keresztül átadja minden információját a teremtett világnak.
-
1.5.3. A Teremtő teljesen odaadott a létező világnak, a teremtett világgal most már együtt alkotnak egy egységet.
-
1.5.4. A teremtés törvény, egyetemes létlehetőség. Minden, ami volt, van, lesz, a folyamatos teremtés része. A teremtés a végtelen létezés lehetősége. A teremtés folyamatossága a létezők megvalósulásának örök körforgása, minden élettelen és élő létező szüntelen átváltozása. A teremtés alapmozzanata az, hogy a lét lehetősége a teljes odaadottságon keresztül válik létté. Minden létezés kezdete a szeretet. A szeretet áradásának folyamata megállíthatatlan, minden működést ez táplál. A létező ezen állandó folyamatból nyeri a következő létpillanatát. Ez az alapja minden változásnak.
-
1.5.5. A lét egésze egy összefüggő, egységes program-rendszer alapján működik, törvényekre épül, és hierarchikusan felépített rendben valósul meg. A létformák megvalósulásának nincsenek kritériumai. A Teremtő szeretetéből, teljes odaadottsága révén, minden lehetséges megvalósulás egyformán részesül, minden lehetséges létezőnek azonos esélye van, minden létező úgy tökéletes, ahogy van.
-
1.5.6. Minden létezőnek, a teremtés törvényeinek megfelelően, teljesen szabad az útja. A "létezés teljes köre" bejárható, a "szellem és az anyag" között folyamatos az átmenet. A létformák között nincs egymástól elválasztó korlát. Az információ, az energia és az anyag egymásba átalakuló realizációk.
-
1.5.7. Minden élettelen és élő alapvető tulajdonsága, hogy viszontárasztja magát a világban. A létezés a teremtés szabadságának megfelelően valósul meg. Minden teremtettség átmeneti, dinamikus létezési állapot. A világ minden létezőnek lehetőséget biztosít, és tökéletesen működik, beleértve az embert, kultúráit, társadalmát. Erről a tökéletes működésről azonban csak a gondolkodó ember szerezhetne tudomást, az is csak akkor, ha eljut ezen egyetemes valóság felismeréséhez.
-
1.5.8. A valóság információitól senkit sem lehet elzárni, mert minden információ a Teremtő odaadottságának üzenete.
.
A TÖRVÉNYRŐL, AMI ÁLTAL MINDEN LEHETSÉGES
.
1.5.9. A teremtés törvényei alapján bármi kialakulhat, minden lehetséges. A teremtés törvényei szerint minden létező a maga útját járhatja. A létezés szabadságfoka olyan nagy, hogy benne minden megvalósítható, minden lehetséges és korlátok nélkül megengedett, bármi legyen is a következménye. Minden, ami megtörténik, a létezés törvényei alapján lehetséges.
-
1.5.10. A világban tehát bármi kialakulhat, és a legkülönbözőbb dolgok is megvalósulhatnak. A létezők térben és időben össze is találkozhatnak, és ezek a találkozások a létezők teljes megsemmisülésével is végződhetnek. Fontos megjegyezni, az ember csak a virtuális (közmegegyezésen alapuló) törvényeket lépheti át, a teremtés törvényeit nem.
.
A SZELLEMI LÉTEZŐKRŐL
.
1.5.11. Szellemi létezők a Teremtő információi. Ezek alkotják az Univerzumot működtető törvényeket, az élettelen és az élő létezők hosszabb idejű fenntartását, stabilitását biztosító programokat. "Az ember teremtett szellemi létező. Maga is szellemi teremtő. Maga is megfogalmazott gondolat. Nemcsak megfogalmazott gondolatként, hanem megfogalmazóként is létezünk, azaz aktív szellemi létezőként új szellemi létezőket vagyunk képesek létrehozni. Nemcsak alkotottak, hanem alkotók is vagyunk." (Biegelbauer)
-
1.5.12. Szellemi létezők működtetik a tudatunkat, a képzeletünket, és szellemi létező minden megfogalmazott gondolat is. A szellemi létező valóságos létező, van felépítése ugyanúgy, mint a Teremtőnek, aki ugyanolyan valóságos, mint amilyen a létező világ minden rendszere.
-
1.5.13. A létezés a lehetőség megvalósulása, közvetlenül a Teremtőtől való, a Teremtő információinak átáradása. Minden létezés rész-egység, minden rész a maga egészében hordozza az őt létrehozó Teremtő információit.
-
1.5.14. Az értelemmel is rendelkező létező önmagában hordozza a léte megváltoztatásának feltételét, így addig marad fenn, amíg biztosított az önfenntartása. Életbennmaradásuk a létezés egész rendszerében kizárólag saját fejlődésük és a többi létezővel való viszonyuk függvénye.
-
1.5.15. A létezés folyamatos, állandó változás. Minden létezés előfeltétele a lét-törvények megléte. Létezni csak törvények alapján, feltételrendszerek formájában lehetséges. Minden szellemi létezés törvényeken alapszik, ahogy az anyagi létezést is a teremtés törvényei irányítják.
-
1.5.16. A teremtés törvényei alapján csak egyféle megvalósulás lehetséges: a valóságos létezés. Minden, ami van, minden létezés csak valóságos lehet. A Teremtő információi és a teremtett világ is valóságosak. Csak egyetlen valóság van. Minden létezés a jelenlétben valóságos.
-
1.5.17. A létezésbe minden beletartozik, ami van. A forrás-információ alapján realizálódik minden lét. A létezés a Teremtő és a létrejött világ kölcsönös közössége (interakciója), a szellemi és az anyagi létezés most már ennek folyamataként értelmezhető.
.
A LÉTEZÉS SZENTSÉGE
.
1.5.18. Az ember számára a szeretet annak a teremtő erőnek a jelenléte, amiért mi magunk is teremtők lehetünk. Ez a jelenlét szellemi és anyagi síkon olyankor ébred bennünk, amikor egy másik létező életével (annak létezésével) kerülünk szoros kapcsolatba.
-
1.5.19. Minden létező csak az, és olyan tud lenni, ahogyan önmaga felépítettsége révén megvalósult. Ez jelenti minden létező egyediségét mind szellemi, mind fizikai szinten. Ez az egyediség (a létezést biztosító teremtő erő által) a létező szentsége. Ezért egyedi és megismételhetetlen csoda minden ember. Az ember születése pillanatától kívülről érinthetetlen, kizárólag önmagában hordozza saját létváltozásának kulcsát, beleegyezése nélkül benne nem történhet semmilyen változás. Ez az érinthetetlenség az, ami teljesen függetleníti az egyik embert a másiktól, ezért nem változtatható meg egyik ember sem a másik által.
-
1.5.20. Így nem marad más kapcsolati forma a számunkra, mint a szeretet, ami nem változtatni akar a másikon, hanem elfogadja őt. Aki ezzel a lét-törvénnyel tisztában van, tudja, hogy minden közös cselekvéshez mind a két ember beleegyezése szükséges. Ezért a szeretetre alapozott hozzáállás a létezők között az egyetlen valóságban is működő kapcsolati forma.

.
A lap tetejére
.
<<Lapozás 1.5 Lapozás>>
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_