.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolat-mozaikok
.
<<Lapozás 1.6 Lapozás>>
.
A LÉTEZÉS PROGRAMJÁRÓL

1.6.1. A forrás-információ az alapja minden létnek, így a létezés programjának is. A program fogalmát ugyanúgy értelmezem az információ közvetítőjeként, mint a lehetséges megvalósulás fundamentumaként. Minden program kettős tulajdonságú, a programban lévő információ szellemi-, és mint megvalósulás, anyagi természetű.

1.6.2. Minden, ami van, egymással összefüggő rendszert alkot és egymással kölcsönhatásban áll. Így a lét alapprogramjához minden létező hozzáadja a saját léttapasztalatát, továbbformálja a létezés programját.

1.6.3. A forrás-információ alkot minden alapprogramot, ebből építkezik minden létező saját programja. A program racionális, minden létezésben jelen van, a működés megvalósítója és biztosítója. A létező működését irányító program magját is ez az információ alkotja.

1.6.4. Ez a program bővül, strukturálódik, változik és épül tovább az egész létezés folyamán. Ez a program határozza meg a világ létét, irányítja minden élőlény életét, a test fejlődését és működtetését, állandó egyensúlyban tartását, majd leépülését.

A LÉTEZÉS ÉS AZ INFORMÁCIÓ

1.6.5. A létezés a lehetőség megvalósulása, közvetlenül a Teremtőtől való, a Teremtő információinak átáradása. Minden létezés rész-egység, minden rész a maga egészében hordozza az őt létrehozó Teremtő információit. A létezés folyamatos, állandó változás.

1.6.6. Minden létezés előfeltétele a lét-törvények megléte. Létezni csak törvények alapján, feltételrendszerek keretében lehetséges. A szellemi és az anyagi létezés is a teremtés törvényein alapszik. A teremtés törvényei alapján csak egyféle megvalósulás lehetséges: a valóságos létezés. Minden, ami van, csak valóságos lehet. A Teremtő információi és a teremtett világ is valóságosak. Csak egyetlen valóság van. Minden létezés a jelenlétében valóságos. A létezők között nincs egymástól elválasztó korlát.

1.6.7. A valóság információitól senkit sem lehet elzárni, mert minden információ a Teremtő alapvető odaadottsága.

A MŰKÖDÉS ÉS A RACIONALITÁS

1.6.8. A szeretetből táplálkozik az "egyetemes működés" is. Minden megvalósulás létezik, működik, van. A létezés alaptörvénye a működés. Csak a létezők képesek hatást gyakorolni egymásra. Minden létező a maga teljességével vesz, vehet részt a működésben. Az összes működés kölcsönhatásban áll egymással.

1.6.9. Minden valóságos lét alapja a racionalitás, a valóságos működés. A létezés programjai mind racionálisak. A racionalitás minden valóságos lehetőséget magában foglal. A világ valóságában nem léteznek irracionalitások, azok csak a virtuális (gondolati) világban létezhetnek. A működés törvényeinek megismerhetőségét is ez a racionalitás biztosítja.

A PROGRAM ÉS AZ EMBERI TUDAT

1.6.10. A főprogram (a teremtés információi) tehát minden létezőben jelen van, egyszerűbb vagy bonyolultabb felépítettségű struktúrákban. A tudat a főprogramon belül képez egy önálló programcsomagot, és ezen belül alakul ki az öntudat. Az ember öntudata tehát már egy meglévő programcsomagra épül, ebből a szempontból csupán egy alprogram. Feladatát tekintve azonban az emberi lét legfontosabb programja, mert ez biztosítja az ember ösztöni, érzelmi, gondolati egységének koordinálását, irányítását.

1.6.11. Az ember által észlelhető világ határainál nem ér véget a létezés. Ezen az érzékelhető világon túl létezik egy "másik világ" is, ami érzékszerveinkkel közvetlenül nem megtapasztalható. Az emberi tudat elől azonban ez a világ sincs teljesen elzárva, ez az érzék feletti világ is megismerhető az intuitív tudati kapcsolatainkon keresztül.

1.6.12. A világ valóságának feltárása és megismerése csak akkor lehetséges, ha kapcsolatba lépünk az érzékek feletti világgal is, és észleleteinket leképezzük az öntudatunkban. A tudati kapacitásunknak csak kis részét használja ki a jelenlegi öntudatunk, de így is megfelelő alapot biztosít a gondolkodás határainak kibővítéséhez, életünk irányának és céljainak meghatározásához.

1.6.13. "Az ember az a lény, aki Isten tevékenységét ott folytatja, ahol Isten már önmaga által nem felismerhető, a megnyilatkozások birodalmában. Itt veszi át a tevékenységet az ember, mert itt Isten már csak hasonmásaiban és képviselőiben ismerhető fel. Ez az ember törvényes világhelyzete. "
(Hamvas)

.
A lap tetejére
.
<<Lapozás 1.6 Lapozás>>
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_