.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolat-mozaikok
.
<<Lapozás 1.6 Lapozás>>
.
A LÉTEZÉS PROGRAMJÁRÓL

1.6.1. A forrás-információ az alapja minden létnek, így a létezés programjának is. A program fogalmát ugyanúgy értelmezem az információ közvetítőjeként, mint a lehetséges megvalósulás fundamentumaként. Minden program kettős tulajdonságú, a programban lévő információ szellemi-, és mint megvalósulás, anyagi természetű.
-
1.6.2. Minden, ami van, egymással összefüggő rendszert alkot és egymással kölcsönhatásban áll. Így a lét alapprogramjához minden létező hozzáadja a saját léttapasztalatát, továbbformálja a létezés programját.
-
1.6.3. A forrás-információ alkot minden alapprogramot, ebből építkezik minden létező saját programja. A program racionális, minden létezésben jelen van, a működés megvalósítója és biztosítója. A létező működését irányító program magját is ez az információ alkotja.
-
1.6.4. Ez a program bővül, strukturálódik, változik és épül tovább az egész létezés folyamán. Ez a program határozza meg a világ létét, irányítja minden élőlény életét, a test fejlődését és működtetését, állandó egyensúlyban tartását, majd leépülését.
.
A LÉTEZÉS ÉS AZ INFORMÁCIÓ
.
1.6.5. A létezés a lehetőség megvalósulása, közvetlenül a Teremtőtől való, a Teremtő információinak átáradása. Minden létezés rész-egység, minden rész a maga egészében hordozza az őt létrehozó Teremtő információit. A létezés folyamatos, állandó változás.
-
1.6.6. Minden létezés előfeltétele a lét-törvények megléte. Létezni csak törvények alapján, feltételrendszerek keretében lehetséges. A szellemi és az anyagi létezés is a teremtés törvényein alapszik. A teremtés törvényei alapján csak egyféle megvalósulás lehetséges: a valóságos létezés. Minden, ami van, csak valóságos lehet. A Teremtő információi és a teremtett világ is valóságosak. Csak egyetlen valóság van. Minden létezés a jelenlétében valóságos. A létezők között nincs egymástól elválasztó korlát.
-
1.6.7. A valóság információitól senkit sem lehet elzárni, mert minden információ a Teremtő alapvető odaadottsága.
.
A MŰKÖDÉS ÉS A RACIONALITÁS
.
1.6.8. A szeretetből táplálkozik az "egyetemes működés" is. Minden megvalósulás létezik, működik, van. A létezés alaptörvénye a működés. Csak a létezők képesek hatást gyakorolni egymásra. Minden létező a maga teljességével vesz, vehet részt a működésben. Az összes működés kölcsönhatásban áll egymással.
-
1.6.9. Minden valóságos lét alapja a racionalitás, a valóságos működés. A létezés programjai mind racionálisak. A racionalitás minden valóságos lehetőséget magában foglal. A világ valóságában nem léteznek irracionalitások, azok csak a virtuális (gondolati) világban létezhetnek. A működés törvényeinek megismerhetőségét is ez a racionalitás biztosítja.
.
A PROGRAM ÉS AZ EMBERI TUDAT
.
1.6.10. A főprogram (a teremtés információi) tehát minden létezőben jelen van, egyszerűbb vagy bonyolultabb felépítettségű struktúrákban. A tudat a főprogramon belül képez egy önálló programcsomagot, és ezen belül alakul ki az öntudat. Az ember öntudata tehát már egy meglévő programcsomagra épül, ebből a szempontból csupán egy alprogram. Feladatát tekintve azonban az emberi lét legfontosabb programja, mert ez biztosítja az ember ösztöni, érzelmi, gondolati egységének koordinálását, irányítását.
-
1.6.11. Az ember által észlelhető világ határainál nem ér véget a létezés. Ezen az érzékelhető világon túl létezik egy "másik világ" is, ami érzékszerveinkkel közvetlenül nem megtapasztalható. Az emberi tudat elől azonban ez a világ sincs teljesen elzárva, ez az érzék feletti világ is megismerhető az intuitív tudati kapcsolatainkon keresztül.
-
1.6.12. A világ valóságának feltárása és megismerése csak akkor lehetséges, ha kapcsolatba lépünk az érzékek feletti világgal is, és észleleteinket leképezzük az öntudatunkban. A tudati kapacitásunknak csak kis részét használja ki a jelenlegi öntudatunk, de így is megfelelő alapot biztosít a gondolkodás határainak kibővítéséhez, életünk irányának és céljainak meghatározásához.
-
1.6.13. "Az ember az a lény, aki Isten tevékenységét ott folytatja, ahol Isten már önmaga által nem felismerhető, a megnyilatkozások birodalmában. Itt veszi át a tevékenységet az ember, mert itt Isten már csak hasonmásaiban és képviselőiben ismerhető fel. Ez az ember törvényes világhelyzete." (Hamvas)

.
A lap tetejére
.
<<Lapozás 1.6 Lapozás>>
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_