.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolat-mozaikok
.
<<Lapozás 2.3 Lapozás>>
.
AZ ÚT BENNÜNK VAN

2.3.1. "Döbbenetes, hogy annyi kudarc után még mindig kint keressük azt, amit csak belül találhatunk meg. Azt hisszük, hogy nem találtuk meg még azt az utat, amelyik a mienk, és keresünk tovább - kívül. Holott az Út bennünk van." (Biegelbauer)
-
2.3.2. A belső út értelmezését csak erkölcsi elvárások nélküli elkötelezetlen gondolatokkal, tiszta tudatállapotban és egyszerű módon érdemes megkísérelni. Alapvetően erre minden egészséges tudatú ember képes, csak hagyni kell az öntudat határán felbukkanó független gondolatok kialakulását, és figyelni kell a szabad gondolatok formájában megjelenő új információkra.
-
2.3.3. A mindenségben létezők minden formája, minden állapotuk és minden pillanatuk valóságosan támogatott. Ezért a Teremtő és az ember kapcsolatában a támogatásról kapott információ is az értelemben megvalósuló tisztaság függvénye. A kereső ember akkor számíthat a legobjektívebb eredményre, ha nem akkor indul a titok keresésére, amikor éppen bajban van. A titok igazi arcáról akkor alakíthatjuk ki a legtisztább képet, ha mi, a keresők is a legtisztább állapotunkban keressük a kapcsolódást.
-
2.3.4. Minden létező egyedi. Ez az egyediség fizikai szinten gyönyörködtető és csodálatos, de szellemi szinten már egymástól elválasztó tényező. Ezért lát mindenki egyedi módon. Ebből következően a valóságból is csak a "szemüvegünk" valóságán keresztül alkothatunk képet. Ezért nem tárható fel a valóság a másik ember segítsége nélkül! A valóságról tehát csak a közös összekapcsolódás eredményeként alkothatunk képet. Ezt az utat pedig csak a tudatos, direkt irányultságunk megoldást kereső gyakorlatával, elfogadással, párbeszéddel, őszinte, teljesen tiszta információcserével valósíthatjuk meg.
-
2.3.5. Minden ember rész-egység, és egyben egész-ség. Az életünkben bejárt út szépsége a lét csodájának megélése, az egész-ség felismerése, átérzése. Az ember életélménye akkor a legteljesebb, ha élete kiegyensúlyozott, gondolatai, érzelmei és cselekvései harmonikus viszonyban vannak egymással.
-
2.3.6. A tudatunkban kódoljuk lényünk minden ott megjelenni képes információját. Az ösztöneink, érzelmeink, a megérzéseink, sejtéseink mind a tudatunkban kapnak értelmet. Az öntudatunk vezetésével alakítjuk ki és biztosítjuk lényünk központi interaktív vezérlését. A tudatunk virtuális képességével formáljuk újra öntudati programunkat.
-
2.3.7. Az emberek adottságaikban és tulajdonságaikban, tapasztalataikban és az élet élményének átélésében is különböznek egymástól. Minden ember egyedi és önálló személyiség, belső világuk is egyéni és teljesen szuverén. Ez az ember és ember között természetesen meglévő különbözőség csak az ember gondolkodási képességével, cselekvési szabadságával hidalható át, és a szeretet gyakorlatában oldható fel.
-
2.3.8. A megoldást tehát az ember tanulási képessége adja és a gondolkodás mikéntje rejti. Egymáshoz való viszonyulásunkat is a tudatunk tartalma határozza meg, ami pedig szabad akaratunk révén megváltoztatható, "átírható". Így a gondolkodás valóságában képesek vagyunk (lennénk) a világról egy egységes látásmódot kialakítani, és ennek megfelelően irányítani a közös cselekvéseinket.
-
2.3.9. Életünk időtartama meghatározhatatlan, bármelyik pillanatban meghalhatunk. Mindenki addig él, amíg megadatott neki. Szabadságunk révén azonban "idő előtt" is kiolthatunk, ki is oltunk más emberi életeket, ezért alapvető fontosságú lenne az egymással kialakított viszonyunkon változtatni.
-
2.3.10. Ennek a változásnak a csak személyesen bejárható útját segítik az itt megfogalmazott gondolatok is. A világ eredetéről és keletkezezéséről leírt elképzelések célja, hogy segítsenek felismerni azt, ami alapján könnyebben megfejthetjük a bennünk rejlő titkokat, ami alapján biztosabban eljuthatunk a mindennapi boldogsághoz.
-
"Testi, szellemi adottságaink csupán a készlet, amivel az adott körülmények közt gazdálkodhatunk. Mérhetetlenül sok út vezet az egész-séghez. Minden út a hiánytól sebzett szív útja a Teljességhez. Ezért minden út szent. A Mindenségnek dobogó szíve van. Ott vagyunk a Mindenség Szívében, és ez a Szív bennünk dobog. Döbbenetes, hogy annyi kudarc után még mindig kint keressük azt, amit csak belül találhatunk meg. Az út bennünk van. Az út úttalan. Minden megvilágosodás mélyén annak a titoknak a felismerése lappang, hogy nem kell nekem sehová sem menni, mert én ott vagyok mindig, ahová igyekszem." (Biegelbauer)

.
A lap tetejére
.
<<Lapozás 2.3 Lapozás>>
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_