.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolat-mozaikok
.
<<Lapozás 2.5 Lapozás>>
.
A TUDAT ÚJJÁÉPÍTÉSE

2.5.1. A tudattartalom cseréje kritikus mozzanat. Önmagunk megváltoztatása azért nehéz feladat, mert az az alapvető emberi meghatározottságunkban érint minket. A tudati tartalmunk és az öntudatunk tesz minket szabad létezővé, ez lényünk emberi lényege.
-
2.5.2. A tudatban tükröződik vissza minden értékünk, a tudattartalom alkotja az Ént, ami őrzi önmaga létét. Az a látszat, hogy az énünk szinte tőlünk függetlenül él önálló életet, csak azokban az emberekben keletkezik, akik még nem teremtettek harmóniát önmagukban.
-
2.5.3. Egészséges állapotunkban a tudatunkat a saját gondolatainkon kívül semmi sem irányíthatja, ha mégis, akkor az aktuális tudati programunk nem felel meg a funkciójának. Fontos megjegyezni, bizonyos körülmények között az agy működése kívülről is befolyásolható, de a mai ember boldogtalanságának és romboló cselekedeteinek nem kívülről jövő irányítás a forrása.
-
2.5.4. A fényadók alapvetően megfogalmazzák saját maguk megváltoztatásának mikéntjét, a gyakorlati megvalósításhoz is javasolnak módszereket, és az együtt-gondolkodás lehetőségét is biztosítják. Természetesen ezek a gondolatok a csoportos összejöveteleken csak általánosan fogalmazhatók meg, azok gyakorlati kivitelezését mindenkinek egyénileg kell megvalósítani.
-
2.5.5. A fényadók gondolatainak célját, megfogalmazásait, a világról alkotott elképzeléseit most érthetjük meg igazán, amikor önmagunk megváltoztatásához kezdünk. Az önismereti folyamat megértését és megvalósítását nagymértékben segítheti az az információ-alapú szemlélet, amivel az eddigi leírásokban megismerkedhettünk. Az "információ" a "program" a "rendszer" és "tudatosság" fogalmainak univerzális alkalmazása lehetővé teszi, hogy a bennünk lévő nem gondolati eseményeket is könnyebben értelmezni tudjuk. Amint fogalmilag kódoljuk, azaz tudatos információvá alakítjuk őket, ezek az események is egységesen kezelhetők lesznek számunkra. Így válik lehetségessé, hogy az egész életünket tudatosan irányítsuk, és ezután olyan életet éljünk, ami boldoggá is tesz bennünket.
-
2.5.6. A személyiségünknek és kívánságunknak is megfelelő működési programunkat majd azután érdemes újraalkotni és megvalósítani, miután már minden alapvető információval rendelkezünk önmagunkról, és tisztán látjuk, mi a dolgunk.
.
A TUDATOS EMBER
.
2.5.7. Jelenleg csak egy létezőt ismerünk, aki képes a világot megismerni, ez az ember. Az ember csak a tudatán keresztül képes a megismerésre. A tudat az agynak azon működése, amivel a világot visszatükrözi. A tudat részben spontán működik, részben irányítottan. Az öntudat az ember önmagára vonatkozó és a világhoz való viszonyára vonatkozó tudata. Az embert az öntudata emeli a létezés csúcsára.
-
2.5.8. A tudatunk egy tökéletes rendszer, az általunk irányított részében (az öntudatunkban) a virtuális képzetek szabadon bővíthetők. Ezt a lehetőséget aknázhatjuk ki az életünk folyamán, és megalkothatjuk a számunkra megfelelő tudati tartalmat. Felépítése nem könnyű feladat, ugyanis mindenféle képzet könnyen létrehozható a tudatunkban, ezért járunk már több évezred óta olyan kevés sikerrel.
-
2.5.9. A tudat működése természetes, a természet törvényeivel megegyező, azokból következő program. A program belső tartalma olyan utasítások sorozata, amik meghatározzák a végrehajtást.
-
2.5.10. A programok és a programok irányításával létrejövő rendszerek működtetik az egész világot. A spontán (irányítás, beavatkozás nélküli) működés szférájában csak az általános, egyetemes létezést biztosító programok működnek. Az ember belső valóságában az ösztönnek, az érzelemnek, az emlékezésnek is spontán a működése. Az értelemnek és a virtualitásnak is ez a természetes működés teremti meg a lehetőségét.
-
2.5.11. A természetesség állapotában nincs jelentősége, hogy mennyi ideig van egy létező egyszerűbb vagy bonyolultabb létstruktúrában, de gyökeresen megváltozik a helyzet, amikor valamelyik létező öntudatra ébred.
-
2.5.12. Az öntudatra ébredés ugyanolyan lehetőséget ad az időbeni kiteljesedésre, mint a természetben a földi evolúció kialakulása. A "minden lehetséges" egyik bizonyítéka az ember létrejötte (az öntudat révén szellemivé vált anyag kialakulása). Abban, hogy megéljük, ami megadatott, az irányítható tudat szerepe meghatározó. Mivel az irányítható tudat egy tanulási folyamat révén épül fel, annak tartalmát alapvetően nem a spontán, hanem a tudatosított információk határozzák meg. Az általunk kitűzött konkrét cél eléréséhez (a hosszabb idejű életbennmaradáshoz) tehát irányított munkálkodás szükséges.
-
2.5.13. Ez a cél nem érhető el csupán a spontán tudati programok működésével, ezért fontos az irányítható tudatműködés kiteljesítése. A felismerés, a megismerés és a tanulás-adta lehetőségekkel élve közelíthetjük tudatunk tartalmát a valósághoz. Ennek az útnak maradéktalan végigjárásától függ civilizációnk sorsa is.

.
A lap tetejére
.
<<Lapozás 2.5 Lapozás>>
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_