.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolat-mozaikok
.
<<Lapozás 2.6 Lapozás>>
.
A SZEMÉLYES ÚT

Önmagunk megvalósításának igazi kérdése, hogy képesek vagyun-e boldogan élni az életünket. Gondolataink igazságtartalmát csak a saját életünk gyakorlatában tapasztalhatjuk meg!
-
2.6.1. Érzelmeinknek nemcsak kapcsolataink alakításában van döntő szerepük, hanem nagymértékben segítik a külső és belső ingerek folyamatos értékelését, az inger-válasz kapcsolat rugalmassá tételét, alapvetően meghatározzák kreativitásunkat, az észlelési, tanulási és emlékezési folyamatainkat. Őrizzük, ápoljuk és gazdagítsuk érzelmi világunkat, mert nélkülük biztosan utat tévesztünk!
-
2.6.2. Az ember élete csak boldogságának függvényében értékelhető. Boldogsága látásmódjának függvénye, látásmódját pedig a gondolatai határozzák meg. Az egészséges ember szabadon rendelkezik a gondolataival, azokat kizárólag önmaga felügyeli, így egy új programot is alkothat. Ez a természetes adottság biztosítja, hogy a gondolkodás segítségével a tudatunk tudatos tartalmát teljes egészében átépíthetjük, önmagunkat megváltoztathatjuk, majd az új program alapján az ember komplex működését koordinálhatjuk.
-
2.6.3. Az ember lényegileg nem determinált lény, mert minden létpillanatában új gondolati és cselekvési lehetőségekkel rendelkezik. Minden másodpercben újjászületik, ezek a létpillanatok alkotják a sorsát. Amit ezideig megtettünk, azon már nem változtathatunk, de a következő létpillanatunkban ismét szabadon dönthetünk.
-
2.6.4. Sorsunkat alapvetően meghatározzák cselekedeteink. A következő létpillanat-adta lehetőségeinkből csak akkor választhatunk saját kívánságunk szerint, ha a cselekvéseink végrehajtásának mikéntjét a tudatos vezérlés hatókörébe vonjuk.
.
A TUDATOSSÁG
.
2.6.5. A gondolat a legrugalmasabb eszköz. Gondolatainkban minden változás az "átírás" pillanatától érvényes. Végrehajtása (a régi gondolat törlése) csak a gondolati szándék tisztaságától függ. A mai emberben genetikailag már minden feltétel biztosított ahhoz, hogy gondolkodásmódját, tudati programját szabadon, a saját boldogságának megfelelően alakíthassa ki.
-
2.6.6. Csak a tudatunkon keresztül vagyunk képesek önmagunk megváltoztatására. Az összes érzékszervi észlelés, valamint minden megismerés és tudás a tudatban szerveződik, ezért a változtatás természetes módja az, hogy minden bennünk lévő folyamatot (amit lehetséges), tudatosítunk.
.
A PROGRAM
.
2.6.7. Ezután minden információnkat a tudat virtuális terében kezeljük!
-
2.6.8. Ebben a térben az egész ember leképezhető, és itt alkothatjuk meg az új programot is. Tudati tartalmunk átalakításához először teljesen fel kell szabadítanunk a gondolatainkat, az egész tudatunkat. Az újraépítési folyamatot irányító, az átalakítást (meg)figyelő tudati programunkat előítélet-mentesen (és erkölcsi előítéletek nélkül) kell kialakítanunk. Az irányító program olyan tudatos gondolatok összessége, amit az ember a gondolkodás képessége révén hoz létre.
-
2.6.9. Ezt a programot csak olyan világkép (nézet) alapján lehet megfelelően megalkotni, aminek keretében minden elképzelhető emberi mozzanat helyet kaphat. Erre azért van szükség, hogy képesek legyünk majd fogadni minden emberi megnyilvánulást. A mindent befogadni tudó szabad világkép azért alapvető fontosságú, mert a megismerés folyamatában tudatosult információkat csak így tudjuk tisztán, félelmek nélkül feldolgozni.
.
INFORMÁCIÓ-ALAPÚ KAPCSOLAT
.
2.6.10. A mai ember természetes állapotában nem képes magát kiegyensúlyozott tudattal irányítani. Cselekvéseit nagyobb részben az ösztönei és az érzelmei, valamint önző gondolatai vezérlik. Az ember kiegyensúlyozatlansága nemcsak abból származik, hogy a lelki folyamatait milyen arányban tudatosítja, hanem abból is, hogy a gondolkodásmódja milyen világképet tükröz. A mai ember egyensúlyveszésének alapvető oka gondolatainak valótlansága. Önmagunk irányítása tehát elsősorban nem genetikai, hanem a tudatunk állapotának kérdése, világnézeti és önismereti kérdés.
-
2.6.11. Amennyiben szeretnénk átvenni az egész ember felett az irányítást, akkor a bennünk lévő összes elemet kezelhetővé kell tennünk a tudatunk számára. Ha úgy tekintünk magunkra, mint egy összetett információs rendszerre, akkor csupán az a dolgunk, hogy begyűjtsünk minden információt, és a tudatosítás folyamatának segítségével tudomást szerezzünk teljes önmagunkról.
-
2.6.12. Ehhez biztosítani kell létünk egészében a szabad információ-áramlást, új kapcsolatokat kell kiépítenünk az irányító program és a lényünk egésze között. A kapcsolatok hierarchikus rendjét az akarat segítségével építjük ki. A szabad akarat megadja a megújulás lehetőségét. Az akarat az "isteni akarat" végrehajtója bennünk. Akaratunk által uralhatjuk a saját lelki folyamatainkat, és általa szabadulhatunk meg az "elavult" gondolatainktól is.
.
A HITELES IRÁNYÍTÁS
.
2.6.13. Az akarat irányítója a ráció. A ráció (a tisztán száraz logikai gondolkodásmód) azonban egymagában embertelen eredményt produkálna, ha az embert emberré tevő ösztönök és érzelmek információitól teljesen függetlenül működtetnénk. Ezért kell különleges gondossággal figyelni arra, hogy ez a gondolati irányítás (útmutatás) az egész ember figyelembevételével legyen hitelesítve. Ez a hitelesség pedig csak úgy biztosítható, ha az az ösztöni és érzelmi elemek tudatosított információinak támogatásával valósul meg.
.
ÉRZELMEK TUDATOS ÖSSZEKAPCSOLÁSA
.
2.6.14. Alapvető fontosságú az ösztöni és érzelmi világunk minden elemét tudatosan összekapcsolni az irányító (megfigyelő) programmal. Fel kell deríteni minden ösztöni és érzelmi mozzanatot, és biztosítani kell azok teljes tudati képviseletét. Ki kell építeni az irányító program és az érzelmek információi valamint az irányító program és az ösztönök információi között a stabil kapcsolatot. Ezután biztosítani kell a teljesen tiszta és szabad információáramlást az érzelmek és az ösztönök információi között is.
.
AZ ÉRTELEM ÉS AZ ÉRZELEM INTERAKTÍV RENDSZERE
.
2.6.15. A figyelmünk irányításával most már összekapcsolhatjuk a testi és szellemi adottságainkat. Létrehozhatjuk az ösztöni- érzelemi adottságaink és a gondolataink interaktív kapcsolatát. Miután a bennünk lévő működésekről már teljes értékű tudati információval rendelkezünk, az interaktív kapcsolat segítségével kialakítjuk az egész ember egységes működését. Az ösztöneink, érzelmeink és gondolataink teljes együttműködését az teszi lehetővé, hogy most már egységesen kezelhető minden bennünk lévő tudatosított működés. A gondolataink információin kívül természetesen az érzeti és érzelmi állapotaink közvetlenül is tájékoztatnak minket arról, hogy megfelelően irányítjuk-e magunkat.
.
AZ ÚJ EMBER
.
2.6.16. Ha ebben a rendszerben valósítjuk meg önmagunkat, akkor könnyen biztosítható a szinkronműködés a gondolataink, az érzelmeink és a cselekvéseink között. Így a tudatunk irányításával bármilyen emberi kívánsághoz valódi érzelmi támogatást is "generálhatunk". Az ösztönök, az érzelmek és a gondolatok teljes összekapcsolása és együttműködése ezideig nem tapasztalt hatalmas belső testi és szellemi energiát hoz létre. Ez lehetővé teszi és megalapozza, hogy a pusztán gondolati indítékú elhatározások is igazi érzelmi támogatással valósuljanak meg. Az ösztöni és az érzelmi energiákat nem megszüntetni kell, hanem átirányítani oda, ahol az ember boldogságát megvalósító feladatokat támogatják és szolgálják.
-
2.6.17. Érzelmeink az életünk különleges fűszerei, gondoskodjunk hát róla, hogy pontosan annyi legyen belőlük, amennyivel kiegyensúlyozottak és boldogok lehetünk. Ebben a tudatos ember-modellben már olyan új lelki tulajdonságokat is felvehetünk, amivel születésünkkor még nem rendelkez(het)tünk, és amilyeneket "itt és most" álmodtunk meg magunknak. Az új állapotunkban, mint földi csúcslétezők, már gond nélkül szolgálhatunk, és megvalósíthatjuk az egymással való összekapcsolódásunkat.
.
A MEGVALÓSÍTÁS KÖVETKEZETESSÉGE
.
2.6.18. A lét lehetősége hierarchikus megvalósulási törvényekre épül. A valóságos létezést a törvények racionalitása biztosítja. A racionalitás programjai adnak lehetőséget arra, hogy egy létező a saját létkeretén belül stabilan megvalósuljon.
-
2.6.19. Ez a végrehajtás következetességét biztosító programozottság nemcsak a természetben működik kifogástalanul, hanem a tudat virtuális világában is az egyetlen célravezető eszköz. Ezek a programok és a végrehajtásuk következetessége dönti el, hogy az adott lehetőségekből melyek valósulnak meg. Ezért életünk kialakítása során alkalmazzuk bátran a következetes végrehajtást!

.
A lap tetejére
.
<<Lapozás 2.6 Lapozás>>
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_