.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 2 Előrelapozás
.
A mi feladatunk

... Fókuszban a szabadságunkkal és a meghatározottságainkkal együtt kialakuló személyes életünk áll. Ma még sokan nem képesek a békés gyakorlat megvalósítására, mert hiányzik a kiegyensúlyozott szellemi vezetés. Ha hiányoznak az egyensúlyt biztosító gondolatok és a tudatos irányítás, a cselekvéseinket az ösztön, az érzelmek és az önzőség fogja vezérelni. Ekkor az életünket úgy éljük, ahogyan azt a személyes tulajdonságaink, a társadalmi és a kulturális évezredes meghatározottságaink irányítják.

... Az ember kiegyensúlyozottsága nemcsak attól függ, hogy a lelki folyamatait milyen arányban tudatosítja, hanem attól is, hogy a gondolkodásmódja milyen világképet tükröz. Amikor az emberről kívánunk szólni, érdemes leszögeznünk, a megtestesülés szentsége nélkül sohasem születhetett meg senki. Az ember a szeretet gyümölcse, a létezés igazi csodája! A személyes adottságaink, a kultúra, a társadalom, amibe beleszületünk, az évmilliók alatt kialakult létezésünk öröksége. A jelenben megszületett minden létező személy, emberpalánta egy-egy új láncszem, új lehetősége az életnek, egy tiszta kiindulási állapot.

... Az emberpalánták felnevelése a mi feladatunk! A szeretetben történő kiteljesedés lehetőségét a felnőtté válásukig nekünk kell biztosítani. A tisztaságuk megőrzése a család és a társadalom felelőssége! A szüleink után mi következünk. Felnőtté válásunk után nekünk kell gondoskodnunk a következő generáció megfelelő szellemi és anyagi körülményeiről. Ezért meghatározó és fontos a szeretetben és békében való együttélés. A támogató értékrendet a különböző kultúrák értékeiből válogatva közös cselekvéssel lehet csak megteremteni, és ez korunk feladata!

... De ami továbbra is a személyes feladatunk, az új szellemi programot több-kevesebb munkával a belső utunkon kell összeérlelnünk az adottságainkkal. Reméljük, egyre több szeretni tudó felnőtt válik majd belőlünk! Sajnos az ma még kérdés, képesek leszünk-e a különböző kultúrák értékeinek egyesítésére? A fényadók az egyén vonatkozásában erre már megfogalmazták a teendőket, és a tudatos jót akarással, a szeretni akarással megadták a pozitív választ.

... A pillanat az időben egymásra épülő folyamatok szüleménye. Az univerzumunknak és benne mindennek (a személynek is) csak a jelen pillanatával érintkezhetünk. Ebből a nézőpontból minden és mindenki pont olyan, amilyenné lett az idők folyamán. Amikor a személyes életet vizsgáljuk, az emberek története a létük kezdetétől a haláluk pillanatáig meghatározottságok halmazából áll. Ebben a gondolataink szabadsága és a cselekvéseink következményei is benne foglaltatnak. Ezért az egyetlen megfelelő hozzáállásunk az emberhez a teljes elfogadása mindannak, ami Ő az adott pillanatban! A megtörtént eseményeket tényként kell kezelnünk, és értelmetlen a másik ember megítélése!

... Természetesen a tanulságok levonásakor a személyes szabadságunkból következő felelősség kérdésköre nem hiányozhat, mert a szabad döntéseink alapvetően befolyásolják az események alakulását. Minden nem kívánt eredmény, ami az egyéni felelősség körébe tartozik, a jelen pillanatot terheli. A cselekvéseink következménye az egész közösség meghatározottságának része. A következmények egy közösség életét el is lehetetleníthetik, ezért a közösség felöl nézve szükséges az egyéni tett megítélése. Az egyén negatív cselekvését csak egy másik ember tudja megakadályozni, és csak együttesen vagyunk képesek neveléssel, tanítással megelőzni!

... Amikor utat választunk, bátran merítsünk a maradandó értékeket megfogalmazó tanításokból! Sokan nem értették, mi miért fordítottunk olyan kiemelkedő figyelmet a létezés kiindulópontjára, miért foglalkozunk a Teremtővel és a teremtés elképzelésével. Miért nem hagyjuk ezt a kérdést csak a vallásokra? A válasz egyszerű! A világ keletkezéséről szerzett tudásunk önmagunk megismerésének és megváltoztatásának kiindulópontja. A problémáink megoldásának eredményessége is az itt lefektetett szellemi alap függvénye!

... A létezés a Teremtő és a létrejött világ kölcsönös közössége. Az életünk alakításához minden megadatott, mindent megkaptunk! Amikor valaki ezt megértette, akkor már vigyázni fog a világunkra, mert tudja, mi is teremtői vagyunk. A hit és a tudás segít nekünk, hogy kitartsunk a soron következő állomásig, és örömmel járhassuk végig az utat.

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 2 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_