.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 3 Előrelapozás
.
Ne csak felfogd, hanem tudd!

... A szenvedés okairól már sok mindent leírtunk, de úgy látszik a problémáink valódi gyökereiről érdemes újból és újból elgondolkodnunk, hiszen csak így van esélyünk, hogy rátaláljunk a kívánt megoldásra. "Minden pillanat lehetőség a megértésre és esély a változtatásra, csak a megoldást ne az állandó növekedésben és az anyagi haszonszerzés illúziójában keressük!"

... A fejlődés egy bizonyos fokán minden nép kialakította saját hitvilágát, így a mai korban élő embernek már tág lehetősége nyílt arra, hogy megfogalmazza a saját hitét. Ez is a mai kor feladata, intellektuális erőfeszítések révén feltárni a szellemi igazságokat, amelyek által valóban szabaddá leszünk. Megláthatjuk a másik emberben a halhatatlan isteni szikrát. Ha felfedezzük a benne rejlő isteni magot, akkor szeretettel tudunk majd felé fordulni. Az ember feladata felismerni a saját szellemi adottságát, (ki)használni a kreatív alkotótevékenységét és a gyakorlatai révén megélni a létezése valódi örömét.

... Akik megéltük, sohasem felejtjük, milyen különleges érzés keletkezett bennünk, amikor először hallottunk a Fényről, a Mindenség Szívéről és a teljes odaadottságról. Sokunkat mélyen megérintettek ezek a gondolatok: 'A pont a Mindenség Szíve, ahonnan a fény árad.' 'Emberi mivoltunk középpontjában az élet lényegi eleme, a fény van.' 'Minden ember szeméből a Mindenség néz rám.' 'Amikor megszűnünk önmagunknak lenni, Ponttá leszünk, fénnyé válunk.' 'Eszméletlenül, a gyengeség erejével a Nullpontban, a fényben vagyunk.'

... "Amikor a fényben vagyok, úgy érezhetem, hogy Én vagyok az a Fénylény, aki teremtem az életemet, számomra minden információ hozzáférhető, és minden változás lehetséges. Minél inkább elfogadom ezt, annál hatékonyabban tudom az információs mezőt alakítani."

... A fény az élet táplálója, az életben való eligazodásunk útmutatója. A létezés örök változásaiban az élet csak akkor marad fenn, ha vigyázzuk a fény tüzét. Itt a földön az élők kezében van fennmaradásunk kulcsa. A Teremtőhöz való hasonlatosságunk azt a tudást és felelősséget jelenti, amivel őrizzük az egyensúlyt élet és halál között.

... "Az ember a szabad akarata révén minden cselekvésével választ! Választ a jó és a rossz, a boldogság és a keserűség, az élet és a halál, a fény és a sötétség között. Minél inkább tapasztalod, mire vagy képes a saját tudatod erejével, annál közelebb kerülsz a felébredésedhez, az igazi önvalódhoz, a saját istenségedre való ráébredéshez."

... A szellemi tanításokat először el kell fogadnunk, hogy azokat magunkba építhessük. Minden szabad cselekvésünk fundamentuma a szellemünket tápláló hit önmagunkban való megtalálása. De vigyázzunk, mert a szellemi erőfeszítéseink csak akkor vezetnek el minket a kívánt célunkhoz, ha a mindennapi problémáink megoldhatóvá válnak általuk! A problémáink pedig csak akkor oldódnak meg, ha a tudatunkon keresztül felfogjuk, megértjük, megéljük és megtesszük a szükséges lépéseket.

"A Teremtő az örökkévaló, a mindig jelen lévő. Az egyetlen élet - túl az élet számtalan formáján (amelyek alá vannak vetve a születésnek és a halálnak). De nemcsak túl van minden formán, hanem mélyen benne is él, mint legbelső, láthatatlan és elpusztíthatatlan lényeg. De ne törekedj arra, hogy felfogd az elméddel! Ne próbáld megérteni!"

... Akik nem próbálták megérteni a láthatatlan lényeget, gyakran olyan helyzetbe kerültek, amiben már csak azt kérdezhették: 'Hogy engedheti meg Isten azt a sok rosszat, ami van?' 'Miért szenvedünk, amikor nem érdemeljük meg?' Ilyen esetekben tudhatjuk, nem sikerült még teljesen megérteni, minden problémánkról csak mi tehetünk, és azokat csak mi magunk tudjuk megoldani! A tudatos hit lényege: ne csak felfogd, hanem tudd, a láthatatlan lényeg a legmélyebb énedként, igaz természetedként el is érhető a számodra! És ha már idáig eljutottál, azt is tudd, csak a megértés adhat egy olyan hitet, ami töretlenül támogatja az életed fenntartását és a cselekvéseid végrehajtását!

... Képesek vagyunk az elődök tapasztalatainak tanulságait és a jelen ismereteit új megvilágításba helyezni, és ezzel a saját hitünket oly mértékben megerősíteni, ami már biztosan vezet minket. Megtanultuk, mire kell vigyáznunk és mi a feladatunk. Forduljunk kellő alázattal az élet felé, többé ne keveredjünk bele a szocializációnk folyamán kialakított elvárások csapdáiba, és tudjuk, a földi világ ránk van bízva! A békés életet nekünk kell megteremtenünk!

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 3 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_