.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 4 Előrelapozás
.
A befogadás nehézségei

Aki a mi kultúrkörünkben nőtt fel, az gyakran nincs könnyű helyzetben, amikor egy a szeretet gyakorlatával foglalkozó, az összefüggéseket újraértelmező, célravezetőbb tanítással találkozik. Nehéz elhinni, a világot megalkotó szellemi erő bennünk is jelen van. Nehéz megérteni, a támogatottságunk közvetlen és feltételek nélküli. És nehéz elfogadni, ha akarjuk, az élet kihívásaira mindig képesek vagyunk megfelelő választ adni!
A befogadás nehézségeiről olyan társainktól idézünk példákat, akiknek kérdései jól mutatják a bennük már meglévő és az új ismeretek ütközéseit.
-
"Hogyan közvetítem a 'fényt', valóban mit is közvetítek? Tényleg egyszerűen meg lehet szabadulni akármilyen szenvedéstől? Csak adni kell a fényt, és minden megváltozik? Vagy a szenvedést, a betegséget is el kell fogadnunk? Nagyon nehezen tudjuk elfogadni, hogy bizonyos szenvedéseknek értelmük, értékük van. Nem szeretünk szenvedni, ez érthető, de bizonyos esetekben el kell fogadnunk. A szenvedéseknek helyettesítő értékük van, és nem feltétlenül kell isteni büntetésként megélni. Ha Ő nem akar azonnal meggyógyítani bennünket, annak oka van. Ezen a ponton kellene, hogy belépjen az Isten iránti engedelmességünk, és a benne való feltétlen bizalmunk. Higgyük el, hogy ha Ő akarja, különösebb kunsztok nélkül, imádságunkért is meggyógyít."
-
A létezésünk működésével kapcsolatos gondolatainkban nem Isten megnevezése, nem is a hozzá kötődő hit a valódi gondjaink gyökere, hanem azok a következtetések, amiket ezekből önmagunkra nézve úgy veszünk át, hogy azzal függővé, alárendeltté tesszük magunkat. Ha az alárendelt viszonyban hiszünk, akkor az életünk változtatásához szükséges hitből nem kapjuk meg a legnagyobb támogatást, gyengítjük a saját immun- és gondolati rendszerünket. Ezzel korlátozzuk a saját szabadságunkat, és nem tudjuk megtenni mindazt, amire egyébként képesek lennénk!
-
"Valótlan gondolatok, amikor azt mondjuk, az ember mindent tud, mindent képes elérni, akár teremteni is képes. Vagy amikor a reinkarnáció tanításával azonnal kész és egyszerű választ kapunk mindenre: az előző életünk bűnei miatt szenvedünk. Amint magunkévá tettük ezeket az eszméket, kivetettük magunkból az értünk szenvedett és kereszthalált halt megváltót. Tudnunk kell, ha Istent letaszítjuk az őt megillető legmagasabb helyről, s az embert állítjuk a helyére, szabad teret adunk a gonosznak. Az ördög is tud gyógyítani, és ha ő gyógyít, előbb-utóbb be is nyújtja a számlát.
Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a lélek kárát vallja? Ragadjunk meg minden Isten által kínált és megengedett módot a szenvedés leküzdésére, ám a végeredményt imánkban bízzuk rá! Legyünk erősek, fogadjuk el az Ő akaratát, és ne hagyjuk elveszni a lelkünket!"
-
Nem fog elveszni a lelkünk, és nem kényszerülünk az isteni akarat vagy az elrendeltetés bástyája mögé bújni, ha azt gondoljuk, a Teremtővel mellérendelt viszonyban vagyunk. Mert csak ekkor nyílik lehetőség problémáink valódi okainak feltárására, a következtetések levonására és életünk korrigálására. És mindez nem működik, amikor büntetésként éljük meg a saját hibáink következményeit vagy a nehéz helyzetünkbe beletörődve így fogalmazunk: "Istennek, úgy látszik, más terve van velünk!"
-
Sok évezredes tapasztalatunk: a szabad gondolkodási és cselekvési lehetőségünket eddig leginkább arra használtuk, hogy az életünket jól megnehezítsük. Amikor az okokat vizsgáltuk, kiderült, sokan jóhiszeműen az 'isteni igazságot' szolgálták vagy olyan értékrendet követtek, amivel csak a saját rövidtávú előnyeiket kívánták érvényre juttatni.
-
Ha az évezredes szenvedéseinken változtatni kívánunk, kézenfekvő megoldás más értékrendet választani. Ezt alapozza meg az a gondolatunk, hogy a Teremtő teljesen odaadta magát a teremtett világnak. Mindenki áldottan születik, az élet örömre való és szent. Ez a gondolat biztosítja számunkra az önálló cselekvési lehetőséget, amivel minden rajtunk múló dolognak eleget tudunk tenni. A hitünktől akkor kaphatjuk meg a legnagyobb támogatást, amikor a Teremtő köré szőtt gondolataink mindenben pozitívan támogatnak minket. Ezzel megteremthetjük a felesleges szenvedésektől mentes világunkat, a mindennapi boldogságunkat!
-
Jól látszik, a belső út végigjárásához, az új döntések meghozatalához néha több időre van szükségünk. A kényesebb témák felvetésével és megbeszélésével lehetőségünk van megérteni a gondjaink valódi forrását, és ezzel rövidülhet az idő! A gyakorlatunkban az őszinte feltárulkozás segít megérteni a szeretetünkhöz nélkülözhetetlent: a másik ember elfogadását, ami által megélhetjük a létezésünk örömét. A szeretet ismerteti meg velünk a szívünk titkait, és e tudás által válunk a Mindenség szívének valódi részévé! Ezért kell nekünk is tovább munkálkodnunk, és mindenkinek segítenünk, aki ezt igényli.

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 4 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_