.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 6 Előrelapozás
.
Irányítsuk az életünket!

Amikor az egyensúlyhoz vezető utat keressük, elsőször azt határozzuk meg, hogy hol és mivel fogunk dolgozni: a tudatunk virtuális terében, irányított gondolatokkal és az információkkal. Az irányító a tudatosított gondolatok összessége, amit az ember természetes képessége révén hoz(hat) létre. A tudatot a gondolataink 'munkahelyeként' értelmezzük, ahol az információk segítségével képet alkotunk önmagunkról és a világról. A tudatunk mindazzal folyamatosan fejleszthető, ami megismerhető és tudatosítható. Az információ ad lehetőséget a megismerésre. Az információt magunkba fogadjuk és megértéssé érleljük a gondolkodás képességével.
-
A tudatunk részét képezi minden, ami benne zajlik. Az öntudat alapvető feladata az irányítás. A tudatosság az új információk megszerzésével, természetes módon fejlődik. Segítői a megfigyelés, szemlélődés, aminek igen fontos tulajdonsága, hogy nem változtatja meg és nem is befolyásolja mindannak a tartalmát, amit megfigyel vagy szemlél. Ezért lehetséges az, hogy csak a nézeteinken, a kiértékelő, irányító gondolatainkon múlik a valóság megközelítése. A tudatunk képes az új ismeretek birtokában, a régebbi információkra visszatekintve a figyelmet korábban esetleg elkerülő vagy addig nem értett információt is beépíteni. Minden tapasztalat előreviszi ezt a folyamatot, így új felismerésekhez vezet.
-
A tudatunkban összegződik minden tapasztalatunk, és ennek az időbeli folyamatnak a keretében vagyunk képesek önmagunk megváltoztatására. A tudatunk tartalmának átszervezéséhez szellemileg teljesen fel kell szabadítani magunkat. Alapvető változtatásra akkor van lehetőségünk, ha minden bennünk lévő folyamatot, amit lehetséges, tudatosítunk, és minden bennünk lévő információt a tudatunk virtuális terében kezelünk. Ebben a térben az egész ember leképezhető, és itt építjük fel az új gondolati programjainkat is. Egy új gondolat az elfogadása pillanatától érvényes. A gondolat a legrugalmasabb eszköz, és a régi gondolatok 'lecserélése' csak a szándék tisztaságának függvénye.
-
Először az 'újjáépítési' folyamatot irányító gondolatokat a bennünk keletkező információkat felfogó programjainkkal együtt kell megalkotnunk. Ezeket a gondolat-csomagokat előítélet-mentesen és erkölcsi ítéletek nélkül kell kialakítanunk, ami csak egy olyan világkép alapján lehetséges, aminek keretében minden elképzelhető emberi mozzanat helyet kaphat. Erre azért van szükségünk, hogy képesek legyünk befogadni minden emberi megnyilvánulást és tapasztalatot. Az új és szabad világkép alapvető fontosságú, mert a megismerés folyamatában tudatosult információkat csak így tudjuk tisztán, félelem nélkül feldolgozni és értékelni.
-
A tudatunk egy olyan építmény, amely a használata során egyre nagyobb és egyre bonyolultabb lesz. Ahogy a tudat fejlődik, egyre több információt fog kiértékelni, és egyre több dolgot és érzést tud majd megkülönböztetni. A problémáink általában addig merülnek fel újra és újra, amíg azokat meg nem oldjuk. Az ördögi körből, amelynek részesei vagyunk, csak úgy tudunk kilépni, ha sikerül felismerésre jutnunk és meghoznunk a megfelelő döntést. Ha valamit megértettünk, emlékezni fogunk rá, ha nem, gyorsan elfelejtjük! Ez a mi valódi tanulási folyamatunk. A fejlődés felismeréseken alapszik, amelyek egyre közelebb visznek önmagunk megismeréséhez, és lehetővé teszik önmagunk irányítását!
-
A tudatos irányítás feladata segíteni a belső információink egybegyűjtését, kezelését, a tudatos értékelés elvégzését, az egyensúlyt biztosító gondolatok felismerését, az egyetemes gondolati modellek megalkotását, a szeretetteli élet gyakorlatát. Amikor az irányításunkról beszélünk, akkor feltétlenül ki kell emelnünk a magunk iránti bizalom alapvető szerepét. Az önmagunk felé megnyilvánuló bizalom nélkül a primer gondolataink (a természetes reakcióink, évezredes programjaink alapján) 'védelmező korlátként' fognak működni, és megakadályozzák a másokat is befogadni tudó, szeretetteli tudat kialakulását. A bizalom a szeretet kapuja, a szeretni-tudás az életünk értéke, és ez az érték a föld békéjének a biztosítéka.

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 6 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_