.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 7 Előrelapozás
.
Minden tapasztalat előrevisz

Amikor önmagunk felett szeretnénk átvenni az irányítást, akkor a legkézenfekvőbb, ha ebből a szempontból úgy tekintünk magunkra, mint egy összetett információs rendszerre. Nincs más dolgunk, mint kezelhetővé tenni a bennünk fellelhető összes tudatosítható elemet. Ez a lehetőség alapvetően adott, csak biztosítanunk kell magunkban a szabad és tiszta információ-áramlást, ami folyamatos munkát igényel. A lényünkön belüli új kapcsolatok kialakításában segítenek az új világképünk gondolatai. A belső tapasztalásaink révén végül teljes önmagunkról is tudomást szerezhetünk.
-
A belső kapcsolataink hierarchikus rendjét az akarat segítségével építjük ki. Az akaratot az odaadottság táplálja, és a gyakorlás szilárdítja meg. Az akarat irányítója a ráció. A ráció (a tisztán száraz logikai gondolkodásmód) azonban egymagában embertelen eredményt produkálna. Az embert emberré tévő ösztönök és érzelmek információi nélkül sikertelen lenne a megújulásunkra irányuló törekvésünk. A figyelmünkkel és az érzékelésünkkel fel kell deríteni magunkban minden ösztöni és érzelmi mozzanatot, és biztosítani kell azok teljes tudati képviseletét. A bennünk áramló információkat az irányító gondolataink segítségével kötjük össze. Az önmagunk iránti bizalom és elfogadás gondolataival biztosíthatjuk az érzelmeink és az ösztöneink információi között a teljesen tiszta kapcsolatot!
-
Különleges gondossággal figyeljünk arra, hogy az irányító gondolatainkat az ösztöni és érzelmi elemek tudatosított információival teljes mértékben támogassuk! Ha a feladatot így oldjuk meg, és a gondolatainkat az egész ember figyelembevételével hitelesítjük, akkor az eredménnyel meg leszünk elégedve, és nem fogunk csalódni. Az akarat ihletettség formájában segíti az önmagunkon végzett munkát. Ha kitartóan dolgozunk, lassan elérjük, hogy a bennünk lévő működésekről teljes értékű tudati információval rendelkezzünk. Ezután már könnyen egybekapcsolhatjuk a testi és szellemi adottságainkat.
-
Az ösztöneink, az érzelmeink és a gondolataink teljes együttműködését az teszi lehetővé, hogy most már egységesen kezelhető minden bennünk lévő tudatosított működés. Az új interaktív kapcsolat segítségével kialakítjuk az ember egységes működését. A tudatunk irányításával ezután bármilyen emberi kívánságunkhoz érzelmi támogatást is rendelhetünk! Ha ebben a rendszerben valósítjuk meg önmagunkat, akkor könnyen biztosítható az összehangolt működés a gondolataink, az érzelmeink és a cselekvéseink között, és egy valódi egységként élhetjük meg magunkat.
-
Az ösztönök, az érzelmek és a gondolatok teljes összekapcsolása és együttműködése ezideig nem tapasztalt hatalmas belső testi és szellemi energiát hoz létre. Ez lehetővé teszi és megalapozza, hogy a pusztán gondolati indítékú elhatározások is igazi érzelmi támogatással valósuljanak meg. Ezután már olyan új lelki tulajdonságokkal is rendelkezhetünk, amilyeneket megálmod(t)unk magunknak! Az ösztöni és az érzelmi energiákat nem megszüntetni kell, hanem átirányítani oda, ahol a boldogságunkat megvalósító feladatokat támogatják és szolgálják.
-
Ebben a modellben a gondolataink információin kívül az érzeti és érzelmi állapotaink is közvetlenül tájékoztatnak minket arról, hogy megfelelően irányítjuk-e magunkat. Minden embernek két feladata van, egy személyes és egy közösségi feladat. A közösségi feladat teljesítéséhez pedig a személyes feladat megoldásán keresztül vezet az út! Ha mindezt megvalósítottuk magunkban, akkor könnyen biztosíthatjuk a szeretetteli egymáshoz kapcsolódásunkat, és szolgálhatjuk mindannyiunk boldogságát.
-
Ha sikerült önmagunk megváltoztatása, képessé válunk az igazi elfogadásra. Kijelenthetjük, ezután csak álomszerű lehet a gyakorlatunk. A személy elérte a legtöbbet, amiért dolgozott: a másik ember már teljesen biztonságban érezheti magát velünk. Jóleső érzéssel mondhatjuk el azt is, hogy mi történik olyankor, amikor két vagy több ilyen ember találkozik egymással. Bízunk benne, ezek az örömteli lehetőségek bíztatást adnak azoknak is, akik még úton vannak.

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 7 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_