.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 9 Előrelapozás
.
A valóság szolgálata

Miről szóltak Pali előadásai? Sokszor feltett kérdés, amire ritkán kaptunk azonos válaszokat. Az előadott gondolatok emléke az akkori befogadás és az azóta megtett életút függvénye. Hogy mit tanított, mára csak a megértésünkön keresztül maradt meg bennünk, és ez azzal is együtt jár, hogy (a mester fizikai léte után) mindenki a maga módján értelmezi a szellemi örökséget.
-
Pali a boldogulás útján szerette volna segíteni az embereket, és már fiatalon érezte az elhivatottságát. Először az egyház keretein belül kívánt szolgálni, de hamar kiderült, a hagyományos kereteken belül nem közvetíthető minden pont úgy, ahogyan szeretné. Aki a hagyományos kereteken belül kíván működni, az nem fogalmazhat meg olyan gondolatokat, amik szembe mennek az egyházi közösség aktuális nézeteivel. Ezért, a hivatását megtartva, szabad emberként közvetített és szolgált tovább.
-
Aki ezt a döntést szeretné megérteni, az gondolja végig, hogy az embert milyen mértékben tölti el félelemmel, ha különféle büntetéssel fenyegetik, és egy nálánál hatalmasabb gonosz erőnek kiszolgáltatva kell a tudatára ébredőnek megküzdenie. Az emberek életében a hiedelmek és a tévképzetek lényegében megakasztották a szellemi fejlődést, és ebből következően a rossz történések sorozata ma is folytatódik. A félelemkeltés, a fenyegetés módszere alapvetően téves, és nem vezeti ki az embert ebből az állapotból.
-
Ezért van szükségünk a valósághoz egyre jobban közelítő tanításra, és ebből következően új nézőpontból kell értelmezni a hitbeli kérdésekre adott válaszainkat is. Aki valóban változást szeretne és segíteni kívánja a szellemi fejlődésünket, az inkább a teljes szeretetre, a kényszer nélküli elfogadásra alapoz, és a belátáson keresztül próbálja a szív és az értelem harmóniáját megteremteni. Pali az élete végéig ebben a szellemben tanított és szolgált. A valóság felismerésére, a szabadság lehetőségeire, az ember egész-ségére mutatott rá, és ezt minden előadásában a hitének erejével közvetítette.
-
Gyakran előfordul, hogy valaki az élete valóságában felmerülő gondokat saját maga nem tudja kezelni. Aki a boldogtalanságának és a kudarcainak okát nem önmagában keresi, az általában a helyzete megoldását mástól reméli. A fényadói felfogás többek között ezen a gyakorlaton kíván változtatni, és határozottan megfogalmazza, a létezésünkhöz minden megadatott, és most már csak rajtunk múlik, felismerjük-e, hogy minden problémám kizárólagos és egyetlen oka én vagyok.

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 9 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_