.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 10 Előrelapozás
.
Új megközelítés

A teremtés mozzanatát megragadó gondolatainknak az volt a célja, hogy legyen egy olyan modellünk, aminek alapján könnyebben megérthetjük, miért csak a fény (és annak hiánya) létezik a világban, és miért csak a szeretet gyakorlatában élhetjük meg igazi önmagunkat. Az általunk megfogalmazott, és az Istenre ruházott tulajdonságok is csak akkor kapják meg az igazi értelmüket, amikor azokat (az Isten teljes odaadottságának elképzelése révén) visszavetítjük a teremtett világra, legfőképpen önmagunkra. A teremtéssel kapcsolatos elképzeléseinknek ez adja meg a valódi értelmét.
-
Problémáinkat a világ valóságával ütköző gondolataink és azok gyakorlati következményei okozzák. Az ember az egyetlen létező, aki a szabadsága révén még a létezés törvényeinek átlépésére is kísérletet tehet. Ezért a fényadók nézetrendszerében alapvető fontosságúak a világ és az ember kapcsolatának értelmezései. Ezek a nézetek az emberi tevékenység és az emberi állapot közötti szoros összefüggés tényére épülnek.
-
Ahhoz, hogy el tudd fogadni, hogy Te választod meg a saját életutadat, olyan széles látókörre van szükséged, amely a választás bölcsességét is átfogja. Ehhez szeretned kell ezt a választást, és szeretned kell önmagadat is! Pali előadásai gyökeresen más értékrendet közvetítettek, mint a jelenleg is uralkodó felfogás. Az új megközelítés a belső lényegünkre és értékeinkre irányította a figyelmünket. Szerencsések, akik még élőben hallhatták a gondolatait.
-
'A beleegyezésünk nélkül szellemileg semmi sem történhet meg bennünk!'
-
'Az egész létezés örömhír. Az, hogy vagyok, örömhír. Az emberben csúcsosodik ki az egész teremtés, mert az ember az egyedüli, aki el tudja fogadni a teljesség örömét s örömhírét.'
-
'Ha Isten a mindenséghez akar szólni, akkor hozzánk, emberekhez szól, és ha én a mindenséget akarom megérinteni, akkor nekem az embert kell megérintenem.'
-
'Isten nem a magasságokban trónoló személy, nem a jutalmazó és büntető, hanem a mindent, és mindenkit, mindig az ő mértékével, a teljesség mértékével elfogadó, és szívére ölelő lény. Aki nem kívül, hanem itt benn, a szívünkben van.'
-
'Az Isten országa bennetek van. De mi kívül keresünk mindent, hisz érzékszerveink, irányultságunk, az az irányultság, amit a törzsfejlődés folyamán magunkkal hoztunk, az kifelé mutat, a lényegi irányultságunk meg befelé.'
-
'Van-e pokol és mennyország? Van. Van-e tisztítótűz? Persze, hogy van. Hol? Itt. Magunkban hordjuk a poklot, a mennyet és a tisztítótüzet. Fájdalom, amikor ráébredünk, hogy Uramisten, mekkora hülye voltam! Ez a tisztítótűz!'
-
'Az életünkben az egyetlenegy létező, aki maradéktalanul tiszteletben tartja a szabadságunkat, az az Isten. Szabadnak teremtett minket, minket embereket, akik egyedül részesültünk nemcsak a létében, hanem az életében a szabadságunk révén, és ezzel váltunk egyenrangúvá Vele.'
-
'Ha sikerül megtalálni az utat, visszaállíthatjuk a magunk egész-ségét, és aki kísérletet tesz a saját egészségének visszanyerésére, a világmindenség egészének tesz szolgálatot.'
-
'A létező világ minden pillanata a Teremtő valósága.'
-
'Ha nem hiszed, hogy képes vagy a teremtésre, akkor pont ez a hit lesz az, ami miatt nem tudsz az életeden változtatni. Mindennek, ami már nem szolgál minket, meg kell halnia, át kell változnia, hogy az újjászületés megtörténhessen. Az új életünk megszületésének feltétele a régi gondolkodásmódunk halála.'
-
'Az ember maga teremti meg a saját valóságát - akkor is, ha hisz ebben és akkor is, ha nem. Az ember, amire és ahogyan gondol, azzá válik, olyan lesz az élete.'
-
'Ponttá, semmivé kell válnunk, hogy minden lehessünk!'
-
'Hogy megtudjam azt, hogy szeretve vagyok, ahhoz szeretnem kell! Nem attól leszünk boldogok és kiteljesedettek, hogy a másik odaadott-e nekünk vagy sem, hanem akkor leszünk boldogok és kiteljesedettek, ha mi odaadottak vagyunk.'
-
'Amikor ellenemre tesz akárki, a szeretetemért könyörög.'
-
'Minden problémám kizárólagos és egyetlen oka én vagyok. Ha valaki nekem okoz problémát, akkor az az én bajom, ha viszont valakinek én vagyok a problémája, akkor az az ő baja. Ez első hallásra elég elkeserítően hangzik, de van benne valami vigasztaló is. Ha valaminek egyedül én vagyok az oka, akkor annak megoldása is egyedül csak tőlem függhet.'

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 10 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_