.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 11 Előrelapozás
.
A minta

A teremtés gondolata nemcsak az emberben működő teljesség igényének a kifejeződése, hanem az itt megfogalmazottak szolgálnak majd számunkra mintául az életünk során. Az ember, a fejlődése folyamán, a szellemi feltöltődés szakaszain keresztül építi fel a saját világlátását. Ez a folyamat természetesen magában foglalja azon dolgokat is, amelyek túl vannak az általunk közvetlenül megtapasztalható világon. Az ember a teljesség igényével próbálja megfogalmazni az őt körülvevő mindenséget, és amit közvetlenül nem tud megismerni, arról elképzelések, hipotézisek formájában alkot képet.
-
A Teremtő léte és milyensége az idők kezdete óta foglalkoztatja az embereket. Aki felismeri az ember és a végtelenség kapcsolatát, az elfogadja a teremtésről szóló gondolatokat. Ez a minta segít nekünk megérteni a létezés valóságát. A létezés törvényeinek ismerete nem velünk született képesség, hanem az adott kultúrán keresztül, a saját gondolati szabadságunk révén épül fel bennünk. A minta megalkotása elengedhetetlen az ember életének normalizálásához.
-
Aki átlátta, hogy mennyire meghatároz minket az adott kultúra és a szabad fejlődés rendszere, abban megfogan az igény egy teljesen emberszabású, kizárólag pozitív üzenetet hordozó világkép kialakítására és közvetítésére. A Fényadásban megfogalmazott világkép szeretetteli, félelemkeltés nélküli, és megfelelően szolgálja azt a meghatározottságunkat, hogy tanulóként kezdjük az életünket. Pali minden előadása a valóság megismerését segítette, és a gyakorlatunkhoz szükséges hit megerősítését szolgálta.
-
A szeretetteli fundamentum minden ember egészséges fejlődésének és az értelmi kibontakozásnak a feltétele. Így van csak esély arra, hogy az ember, a tudatosított gondolatai révén, megértse a létezés törvényeit. A személyes látásmód kialakulásának megértése alapkérdés, mert ezen keresztül képviselünk majd valamilyen értékrendet, és ez dönti el, képesek leszünk-e szeretetteli életet élni. Az emberi tudat tartalma a folyamatos feltöltődés révén alakul ki, és csak a szeretet-alapú minta az, amire felépíthetjük a félelem és kiszolgáltatottság nélküli világképet.
-
A föld több milliárd éves fejlődéséhez képest az ember csak néhány perce jelent meg, és azóta minden ember egy már létező világba születik bele. Ennek a létténynek a felismerése révén jutunk el annak megértéséhez, hogy a valóságban minden szükségképpen csak a törvények keretein belül működhet, és ez a fonal vezet minket tovább az erkölcsi kötelmeink felismeréséhez.
-
Példaként említhető egy személy szabadságának és a közösség érdekviszonyának kérdése. A személynek teljes a gondolati szabadsága, de a cselekvései alárendeltek az össztársadalmi érdeknek. Ugyanis az egyéni szabadság megvalósítása a személy életében számtalan szélsőséget is teremthet, ami akár az adott személy halálához is vezethet, de ezt egy közösség nem engedheti meg magának.
-
Az ember életének egyensúlya sem fenyegetéssel, sem erőszakkal nem állítható helyre. Az ember szabadnak teremtetett, és csak a saját akaratából, a saját beleegyezésével, a valóság megértése, isteni természetének felismerése révén változhat. A béke és a szeretet világának eljövetele annak függvénye, képes-e hinni az ember önmagában annyira, hogy le tudja győzni a saját látomásait és képes megküzdeni a saját gyengeségeivel.
-
Ha sikerülne az új látásmód szükségességének megértése, a nemzedékeink során szerzett tudás lehetőséget teremt majd például a hosszabb életre is. Reméljük, mire a tudás e fokára eljutunk, addigra sikerül minden csapdát elkerülnünk, és nem teremtjük meg az örökéletű gonoszt. Mert a valóságban nincs gonosz, azt is csak mi teremtjük meg magunknak.
-
Az embert a gondolatai határozzák meg, a gondolatok mintákra épülnek, és az életünket a világról alkotott képünk határozza meg. A világ nem magától alakult ki. A Teremtő, aki maga a Szeretet, a mindent és mindenkit maradéktalanul elfogadó létező, a teljességet megosztandó teremti meg a világot, és a szeretetéért cserébe nem követel semmit. A Teremtő teljes odaadottságáról valló kép az új gondolatok alapvetése, és az ember hitének megerősítését szolgálja.
-
Mindent megkaptunk, amire szükségünk lehet! Ha nem erre a mintára alapozunk, akkor nem építhető fel biztosan a csak rajtunk múló gyakorlathoz vezető mintakép, amire a feltöltődő emberi tudat működésének szüksége van. A tanuló embert biztosan támogató hit lényege, hogy a Teremtő és a teremtett világ együtt alkotja a teljességet. Egyedül az ember tudja elfogadni a teljesség örömét. Az emberben csúcsosodik ki az egész teremtés, ami végtelen lehetőség, és nem befejezett múlt.

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 11 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_