.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatébresztő
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 12 Előrelapozás
.
Békében és szeretetben

A szeretet valóságában könnyebb megélni a létezés valóságát. A szeretet biztos keretet ad a gyakorlatunknak, és általa lehet örömteli az egész életünk. A létező világot az odaadottság és a kölcsönösség kapcsolati viszonya határozza meg. A személyes fizikai és szellemi tapasztalatgyűjtés lehetőségét a Teremtő odaadottsága révén kaptuk, és a saját életélményünk megvalósulásának pillanatában vissza is adjuk. A személyes életünk minden pillanata része a teljességnek, és a létezésben a Teremtő részese minden történésnek.
-
Az ember szabad létezőnek teremtetett. A Teremtővel szabadságában egyenrangú létező. Éppen azért, mert szabad, azt tesz, amit akar. Az öntudattal rendelkezők lehetőségeit csak a tudásuk és a tudás alkalmazásának képessége korlátozza. Ha Isten bármilyen szinten akadályozná ezt, akkor önmagával kerülne szembe. Ő még azt sem akarja, hogy jobb legyek, vagy jó legyek. A mi szabad létezésünk a tanulás és a megismerés révén szerzett tapasztalataink által válik valóra. Ez az a lehetőség, amit a teremtés mozzanatával megkaptunk.
-
A feltöltődés folyamatában keresendő az ok, amiért az életünk több ezer éve nehéz és boldogtalan. A Teremtés gondolata az ember számára egy olyan minta, amivel rendezheti a végtelennel való kapcsolatát, és felfoghatóvá teszi a saját támogatottságát. Ha nem a teljes odaadottságból indulunk ki, akkor nem töltekezhetünk fel kellően, és nem rendelkezhetünk a feladatunk végrehajtásához szükséges hittel.
-
A teremtésről és a Teremtőről elképzelt gondolatok az emberi világról alkotott képnek az alapjai. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy végtelen számú tudat-tartalom állítható elő. Ezt a szabadságot kihasználva úgy is megalkothatjuk a tudatunk tartalmát, hogy elkerülhetők legyenek az eddigi csapdák. Az új tartalom megalkotása minden ember alapvető feladata. A megismerés útját próbáljuk úgy felépíteni, járni és tanítani, hogy az végre biztosítsa a kívánt eredményt!
-
Az élet célja nem a szenvedés! A Fényadók az embereknek a szeretet üzenetét kívánják átadni, hogy ők is megélhessék a létezés valódi boldogságát. Már régen megfogalmazódott: az ember Isten képmása. Isten teljes egészében megosztotta magát a létező világgal, a teljesség szeretetét osztotta meg velünk, amit minden elvárás nélkül adott és tett.
-
Tehát nincs elvárás, amit Isten írna elő, ez pusztán a mi elképzelésünk róla. Egyedül a mi kezünkben van a döntés. Viszont a törvényeket csak valóság-azonos gondolatokkal követhetjük. Sajnos az ember csodája, az értelmi képessége minden gondolatnak szabad teret ad, így a mi dolgunk marad a valóságnak megfelelő gondolatok megtalálása és szűrése. Az ember aszerint éli az életét, amilyen gondolatai vannak a világról.
-
Minden problémám egyedüli és kizárólagos oka én vagyok. Ez a gondolat az Isten nevében megfogalmazott elvárások helyett a teljes odaadottságra, a Teremtő megkülönböztetés nélküli szeretetére, a létezés valóságára épül. Az ember a születésétől fogva, ha biológiailag és a szellemi képességeit tekintve egészséges, alkalmas a tudatos gondolkodásra, ami megkülönbözteti az e képességek nélküli létezőktől.
-
A befogadás és a tanulás szándék kérdése. Én vagyok a felelős, hogy milyen világkép alakul ki bennem, illetve mit engedek kialakulni magamban. Az ember úgy változtasson az eddigi világképén, hogy az az életét egyértelműen támogassa. Ne hagyjon rést a hitében! Pali ebben segített mindenkinek. Az előadásai mindig az emberről és az emberhez szóltak. Ha egyedül a miénk a döntés, könnyebben átlátjuk a helyzetünket, az életünk függőségi viszonyait, és nem kell annyit a szenvedéseinken keresztüli tapasztalatainkból tanulni.
-
Aki tudja, hogy valóban megkaptunk mindent a létezés teljességéhez, az továbbléphet a virtuális gondolati világ, az információ-alapú látásmód gyakorlati alkalmazására. Példaként említhetjük az életünkben gyakran előforduló megbántottság kérdését. Aki valóban elfogad, azt nem lehet megbántani, s akit meg lehet bántani, az nem fogad el.
-
Az itt felvetett gondolatok az elődeink tapasztalataiból és szenvedéseiből táplálkoznak, de már alapvetően az ember abszolút szabadságára építenek. Mivel a saját cselekvéseinket és a gondolkodásunkat képesek vagyunk meghatározni, megteremthetjük a harmóniát, amire minden mentálisan egészséges ember képes. Az új gondolatok megfogalmazása és gyakorlati alkalmazása lehetőséget teremt évezredes álmaink beteljesítésére, és ha elég erős hozzá a hitünk, megvalósíthatjuk a valódi szeretet földjét.

.
A lap tetejére
.
Tegyük jobbá magunkat
.
Hátralapozás 12 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_