.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatok a fényadásról
.
A csend másik oldala
.
Vissza a nyitó lapra
.
Honlaptérkép
.
MIÉRT VAN EZ A HONLAP?

Kedves fényadó társam, bizonyára örökre a szívedbe zártad azt az időszakot, amikor Biegelbauer Pál előadásain megismerkedhettél a fényadással. Azóta kísér utadon a fényadás gondolata (érzése), és segíti minden egyes megélt pillanatodat.
-
Pali halála óta azonban nincs többé alkalom az általad megismert formában fényadói kurzuson részt venni, pedig a mai életkörülmények között továbbra is igen nagy igény lenne arra, hogy aki szükségét érzi, az megismerkedhessen a fényadással. Ezért lenne jó összegyűjteni a fényadók gondolatait, és azokat külön-külön és összegzett formában is közreadni.
-
Ennek a célnak a megvalósítására hoztuk létre az elfogadlak honlapot, ami a gondolataink közreadására megfelelő felületet biztosít, és ami a legfontosabb, mindenki számára szabadon elérhető. Itt az írások folyamatosan frissülhetnek, és így követhetik az időben változó és fejlődő ember megfogalmazott gondolatait.
-
Természetesen a fényadás egészét nem lehet egy honlap keretein belül visszatükrözni, de amit szavakban képesek vagyunk megfogalmazni, annak megfelelő felület lehet ez a hely. Azok a fényadók, akik egyetértenek a kitűzött célokkal, megosztják saját gondolataikat a nyilvánossággal és megvalósítják ezt a honlapot, hozzájárulnak a fényadás hagyományának ápolásához.

Adjuk tovább!


.
A HONLAP ISMERTETÉSE

A szellemi tanítások általában egy ember tevékenységéhez köthetők. A magyarországi fényadás is egy személyhez, Biegelbauer Pálhoz kötődött. Amíg élt, nem volt kérdés a tanítás mikéntje, szellemi koherenciája, de halála után ez a helyzet teljesen megváltozott. Jelenleg a fényadás ismereteit a fényadók hordozzák, és az is természetes, hogy azt annyiféleképpen értelmezzük, ahányan vagyunk. Ez így rendjén is van, de a fényadás gondolatainak továbbadása szempontjából már nem, mert a tanítás továbbra is megkívánja a szellemi koherenciát. Megvalósítása azonban nem könnyű feladat, mert a fényadás valójában csak a személyes találkozásainkban él, megélése szubjektív, lényegi része pedig az ember legbensőbb ügye, de ha nagyon szeretnénk, ami a tapasztalatainkból szavakkal is kifejezhető, az végül írásban is megosztható.

Közösen hozzuk létre

Mások számára a fényadásról úgy adhatunk valóságos képet a legegyszerűbben, ha azt közösen hozzuk létre. Felidézzük a fényadásról szóló előadásokon elhangzottakat, és azokat gondolatainkkal, tapasztalatainkkal, különféle értelmezéseinkkel együtt, egy helyen jelenítjük meg. De hogyan is alkossuk meg ezt a képet önmagunkról egy honlap keretein belül, ahol nemcsak a fényadók egyedi gondolatait kívánjuk megosztani az olvasóinkkal, hanem ezekből szeretnénk elkészíteni az összegzett gondolatainkat tartalmazó összefoglalót is? A fényadás lényegének összefoglalására, a belső utunk során megfogantak kifejezésére azt találtuk a legmegfelelőbb megoldásnak, ha azok közlésére széles teret nyitunk, ahol kötött és kötetlen formában is kifejthetjük gondolatainkat. E lap létrehozásának tehát alapvető célja a fényadás és a fényadók bemutatása.


.
GONDOLATOK A FÉNYADÁSRÓL

Önmagunk bemutatására minden fényadónak önálló oldalt nyitunk, amit a válaszainkkal folyamatosan bővíthetünk. A személyes válaszainkat több témakörben, témakörönként megfogalmazott rész-témák keretében a nekünk leginkább megfelelő módon írhatjuk le. Ezekből a személyes válaszokból építjük fel az önmagunkról közölni kívánt képet (az oldal címe: A fényadók válaszai).
A fényadáshoz közvetlenül kapcsolódó ismereteinkből készíthetünk még kis előadást (vázlatot), akár előadás-sorozatot is (az oldal címe: Vázlatok a fényadásról).
Végül kötetlen formában is kifejthetjük a saját megéléseinkből még megosztani szánt gondolatainkat vagy a fényadással kapcsolatba hozható egyéb elképzeléseinket (az oldal címe: Gondolatébresztő).
Gondolataink összegzését a tapasztalataink alapján és a témakörök keretében a részben előre meghatározott kérdésekre adott válaszainkból készítjük majd el (az oldal címe: Összegzett gondolatok).
Ez a komplex bemutatási forma jól tükrözi a sokféleség természetességét, a válaszok összegzése pedig megmutathatja, hogyan formálódhat egységgé a sokféleség.
-
Az írásokat a Gondolatok a fényadásról című központi menüből érhetjük el. A válaszok a beérkezés sorrendjében kerülnek az almenükbe, ahonnan egy-egy írás az író névéről ugorva lesz majd elérhető. A megjelenítendő név a kívánságod szerint lehet teljes név vagy csak rövidített név, de kérheted az "anonim" megjelölést is. Minden írást változtatás nélkül közlünk, de természetesen abban számíthatsz a segítségünkre, hogy azok nyelvhelyességi szempontból a lehető legjobb formában jelenhessenek majd meg.

Gondolatok a fényadásról


.
Biegelbauer Pál

Aki még ilyen sok év elmúltával is fényadónak vallja magát, az biztosan örökre a szívébe zárta Palit és az előadásain hallottakat. Számunkra az Ő gondolatai ma is sokat jelentenek! A Biegelbauer Pál menüpont oldalait teljes egészében az Ő emlékének szenteltük. Innen hívhatjuk a halálának 10. évfordulójára összeállított megemlékezéseket (címe: Palira emlékezve), és a munkáinak részleteiből összeállított oldalakat (címe: Biegelbauer Pál munkáiból).

Kedves fényadó társunk!

Biegelbauer Pál halála óta, akik az Ő tanításainak továbbadására vállalkoztak, azon fáradoznak, hogy minél több emberhez eljuthassanak a Fényadás gondolatai. A mi honlapunk is ezért jött létre. Itt megkíséreljük felidézni a fényadásról szóló előadásokon elhangzottakat, és megpróbáljuk az érdeklődőknek átadni a saját gondolatainkkal és tapasztalatainkkal együtt.
De ebből a képből valami még hiányzik! Hiányzik, mert a Fényadásról szóló tanítás nem lenne teljes Pali eredeti megfogalmazásai nélkül.

Ahogyan azt Palitól kaptuk

Mi már tudjuk, nem pótolható mindaz, ami jelen van az írásaiban és a felvételeiből is sugárzik, ezért a teljesség igénye nélkül megkíséreljük egybegyűjteni a fényadással kapcsolatos munkáit és legalább részben hozzáférhetővé tenni. Úgy gondoltuk, ezt a gyűjteményt közösen állítjuk majd össze a számunkra legemlékezetesebb munkáinak részleteiből. Ezt minden anyagi érdeket kizárva, azzal a tiszta szeretettel kívánjuk elvégezni, ahogyan azt Pali is tette, ahogyan azt Palitól kaptuk.

Palira emlékezve

A 2011 február 20-ig megemlékezők írásait Dr. Fazakas Éva állította össze (Éva Pali felesége volt). Részlet Éva leveléből: "Szeretnék létrehozni egy összeállítást azok emlékeiből, akik ismerték és szerették. Kérlek, ha van rá időd, kedved, írj arról, hogy mit is adott Neked, és ha van olyan történeted, melyet meg szeretnél osztani másokkal is, kérlek, írd le! Az emlékeidet úgy írd alá, ahogyan szeretnéd - névvel, vagy csak kezdőbetűvel, e-mail elérhetőséggel, ahogy Neked jó. Köszönöm, ha időt áldozol arra, hogy megemlékezhessünk egy nagyszerű lélekről... Szeretettel: Éva"

Biegelbauer Pál


.
"Legyünk, s merjük ne véka alá rejteni fényünket!" (Biegelbauer)

A Nap mindenre és mindenkire egyformán sugározza melegét, és mindent bevilágít a fényével. Ha ennek ellenére emlékezetünkben egyszer mégis elhalványulna a képe, azt a legkönnyebben úgy erősíthetnénk fel újra, ha összegyűjtenénk a ránk sugárzott melegét, és mindnyájan visszatükröznénk a fényét. Mindannyian számtalan emléket őrzünk a fényadásról, és reményeink szerint ezek a történések méltóképpen gazdagítják majd a fényről szóló híradásunkat.


.
A FÉNYADÓK VÁLASZAI

Ebben a részben mindenkinek önálló oldalt nyitunk. Itt a gondolataidat egy-egy témakör keretében, a kérdésekre adott önálló válaszokban fogalmazhatod meg. A rész-témákra külön-külön is válaszolhatsz, vagy egy-egy témakörre összefüggő szöveget is írhatsz. A válaszokat jó lenne úgy megadni, hogy azok egy kis háttér-magyarázatot is tartalmazzanak, mert az egyrészt olvasmányosabbá teheti az írásainkat, másrészt azon érdeklődők számára is érthetőbbé teszi a fényadást, akik még sohasem hallottak róla.
.
Témakörök

Fényadók! Amit a fényadásból jelenvalónak gondoltok és éreztek, kérjük, osszátok meg velünk! Amikor közvetíted szíved igaz fényét, közelebb kerülsz önmagadhoz, és másokhoz is közelebb viszed a szemnek láthatatlant.

A fényadók válaszai


.
VÁZLATOK A FÉNYADÁSRÓL

A Vázlatok a fényadásról című részben közreadott vázlatok (előadások) célja, hogy körüljárjanak egy-egy a fényadáshoz közvetlenül kapcsolódó témát. Ezek a munkák egyrészt segíthetnek felidézni a régebbi gondolatainkat, ami hasznos lehet a témakörök kérdéseinek megválaszolásában, másrészt segíthetik a fényadás mibenlétének megértését azoknak is, akik még nem hallottak róla.

Vázlatok a fényadásról


.
GONDOLATÉBRESZTŐ

A Gondolatébresztő című részben megjelenített írásoknak az a célja, hogy elgondolkoztassanak és segítsék a világunk és önmagunk megértését, elfogadását.
"Amikor a pillangó megmozdítja a szárnyát, fuvallat száll az egész Föld körül; amikor porszem esik a földre, az egész bolygó egy kicsit súlyosabb lesz, és ha lábaddal toppantasz, a Föld kissé eltér a pályáról. Amikor nevetsz, körben terjed a vidámság, mint a tóban a vízgyűrűk, és amikor szomorú vagy, sehol senki nem lehet igazán boldog."
(Norton Juster)

Gondolatébresztő


.
UGYANARRÓL MÁSKÉPPEN

A "fényadó" kifejezés szűkebb értelemben a Biegelbauer Pál tanításait ismerő, kurzusait meghallgató és elvégző emberekre vonatkozik, de tágabb értelemben minden olyan emberi magatartást, viszonyulási formát is felölel, aminek lényegi eleme a szeretet, a megértés és az elfogadás.
-
Az Ugyanarról másképpen című részben olyan írásokat közlünk majd, amik a mi megfogalmazásainkhoz képest más nézőpontból láttatják a világot. A fényadók az alapállásukból következően elfogadóak, befogadóak, és minden szellemi megnyilvánulást megértéssel és köszönettel vesznek mindazoktól, akik megtisztelnek bennünket az írásaikkal.
-
Az, aki megosztja gondolatait és a saját gyakorlatát, a maga egyéni megvalósulásán keresztül adja közre a teljesség egy valóságos darabkáját. A különálló darabkák pedig mint mozaikkockák láttatják majd az olvasóinkkal a "fény" mindnyájunkat egységbe forrasztó erejét. A sokféleségünk bemutatása tágabb teret nyit a világunkra, szélesíti látókörünket, segíti a másik ember jobb megértését, és általa a béke mielőbbi megvalósulását.
-
A világ gazdagsága végtelen. Végtelen, mint a Teremtő szeretet. Önmagunk világában csak saját csodánkkal találkozhatunk, nem láthatjuk a létezés sokféleségét, de ha egymás mellé tesszük egy-egy élet csodáját, megismerjük más emberek gondolatait is, talán jobban megértjük, mi a szeretet és miért jó szeretni.

Ugyanarról másképpen


.
ÖSSZEGZETT GONDOLATOK
 
"Ponttá, semmivé kell válnunk, hogy minden lehessünk!" (Biegelbauer)

A fényadással kapcsolatos összefoglalásunkat az Összegzett gondolatok oldalán adjuk közre. Ez a munka időkorlát nélküli, mert azt a honlapon összegyűjtött írásokból folyamatosan állítjuk majd össze.
A közösen létrehozott összefoglalás egyrészt emlékeztetne a tanítás lényegére, másrészt megkönnyíthetné a fényadás továbbadásának feladatát is. Az egyedi válaszok és az összegzés együtt alkotná a fényadók élő szellemi örökségét ezen a honlapon. Az önálló válaszok sohasem látott sokoldalú megvilágításban tükröznék a fényadást, az összegzés pedig egyedülálló formában mutatná meg azt.

Összegzett gondolatok


.
TALÁLKOZÁSOK

A Találkozások lapján látható Alfa-Omega jelünk forgó képét Varga Gábor, néhai fényadó társunk készítette és ajándékozta nekünk.

Találkozások


.
HOZZÁSZÓLÁSOK

A vélemények szabadsága, a teljesen őszinte megnyilatkozás lehetősége természetes része az elfogadás attitűdjének!

Hozzászólások


.
Aktuális hírek

A valóság világa a szeretet világa. A szeretet az, ami mindent átölel! Minden találkozás lehetőség arra, hogy létem és életem csodájának üzenetét közvetítsem a másiknak, és az ő élete és léte csodájának ajándékával gazdagodjam.

Aktuális
.
Köszönet mindenért!
.
Hány látogatónk volt?


.
Honlaptérkép

Minden oldalon megtalálható a Honlaptérkép hivatkozása. Innen elérhetők a menüpontok és látható Elfogadlak hu sémája. Az aktuális helyzetünket a menüsorban egy X jelzi, a sémán pedig a színezett blokk mutatja. Ha a javascript engedélyezve van, az oldalakon található Vissza menüponttal is visszaléphetünk a hívás helyére.

.
Nyitó oldal
.
X_Miért van ez a honlap?
.
Hozzászólások
.
Aktuális hírek
.
Gondolatok a fényadásról
.
Palira emlékezve
.
Biegelbauer Pál munkáiból
.
Találkozások
.
Találkozásaink emlékeiből
.
Gondolatébresztő
.
Vázlatok a fényadásról
.
A fényadók válaszai
.
Összegzett gondolatok
.
Ugyanarról másképpen
________________________
Vissza
.
Honlapséma-kép
________________________
.
Tartalomjegyzék

A betűrendes tartalomjegyzék a nyitó oldal és a Honlaptérkép menüpontjaiból érhető el. Ha a böngészőnk támogatja, a hivatkozások színének változása mutatja, hogy mely lapokon jártunk már (a hivatkozások színe az előzmények törlésével a frissítés után inicializálódik).

Tartalomjegyzék


.
Személyválogatás, feltételszabás és viszonzásvárás nélkül!
.
Honlapunk a kitűzött céljához hű marad. Ezt a jövőben is ingyenesen, teljes függetlenségben, reklámok és üzleti ajánlatok nélkül kívánja szolgálni, ezért nem járul hozzá a weblap tartalmának más helyen való közléséhez sem.
-
Az elfogadlak honlap címe
http://elfogadlak.hu vagy http://www.elfogadlak.hu
Itt nincs regisztráció, és nem használunk sütiket sem!

.

.
A lap tetejére
.
Vissza a nyitó lapra
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
_