.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.

.
Biegelbauer Pál
.
BETEGÍTŐ FÉLELEM
 
A semmi ágán vacogó szívünk

"A betegség az egész-ség hiánya. Ez a primitív és semmitmondó közhely, amelyet meghatározásként, definícióként alkalmazni botrányos lenne bárhol a világon, nekünk, magyar anyanyelvűeknek, akik az 'egészség' fogalmát az egész szóból képezzük, megrendítő mélységeket tár fel. És most tegyük értelmünk és szívünk okosságának mérlegére e meghatározást!
A betegség az EGÉSZség HIÁNYa. Sötétben tapogatózva, tétován kereső kezünk a létezés titkának dobogó szívére tapint. A szenvedés titkára. A teljesség hiányának titkára. De a boldogság és a teljesség titkára is.
Mindannyiunk életében elérkezik a magányosság felismerésének pillanata. Amikor szenvedünk. Legyen bár csendesen sajgó vagy élesen ordító fájdalom a testünkben, vagy akár gondzakatoló kilátástalan jajkiáltás a lelkünkben, tudjuk: a szenvedésünkkel egyedül vagyunk. Aki szenved - magányos. S aki magányos - szenved. Szenvedéseink okát, okozóját nevezzük rossznak. Rossz az, aki vagy ami szenvedést okoz.
.
És most merjünk a rossz titkának mélyébe nézni! Ne az általunk folyamatosan a külvilágra, a másokra hárítás, megoldást soha nem hozó - felszínes válaszkísérleteit ismételve, hanem a valóságos okot keresve. Szenvedéseink tárgya: a hiány. Valakinek vagy valaminek a hiánya. Vagy úgy, hogy volt, de most már nincs - akár elvesztettük, akár elvették; vagy úgy, hogy másoknak van, de nekem nincs. Minden szenvedésünk mögött a hiány, a nincs, a nemlét áll. Ezért van az, hogy a szenvedésben mindig egyedül vagyunk. Ezért van úgy, hogy a szenvedést megosztani nem lehet. Mert a hiányt, a nincset, a nemlétet nem lehet átadni, megosztani. Mert nincs.
.
Saját szenvedésünk magánybazártságának tragikumát még mélyebben éljük meg, amikor mi toporgunk a másik szenvedésének partján. Segítenénk, de nem lehet. Átvennénk, de tehetetlenek vagyunk: a hiányt, a nincset nem vehetjük át. Megoszthatatlan. Átadni, átvenni csak azt lehet, ami van.
A félelem mélyén is a semmi lappang. Nemcsak azért, mert a félelmem tárgya valamely, a jövőben bekövetkez(het)ő veszteség, azaz valaki vagy valami hiányozni fog, hanem azért is, mert a félelem maga is a semmi kettőzése. Azért, hogy ezt teljes mélységében megértsük, gondoljunk bármire, amitől félünk... Itt van? Most jelen van? Nincs. Nem is lehet.
.
Mert életünk időbe ágyazott. Az idő pedig mint a jelenpillanatok egymásutánja jelenik meg számunkra. Ebből következik, hogy múltam már nincs - amit megtettem, nem tehetem meg nem tetté, s amit nem tettem meg, nem tehetem megtetté. A jövőm? Csupán csak a reményeimben él. Semmi biztosítékom sincs arra, hogy akár a következő létpillanatot is megérjem. Önmagától értetődő, mégis megrendítő a tény: csak a jelen pillanat az, ami VAN. Nincs több. A múlt már nincs, a jövő még nincs (és talán nem is lesz). Csak a jelen adott a számomra tenni vagy nem tenni.
.
A félelem? Nemcsak a tárgya a hiány, a semmi, hanem a létezési 'tere' - a jövő is a semmi mezeje. Nincs. És mégis kínoz. Félni annyi, mint tönkretenni a VAN-t, azzal, ami NINCS. Döbbenetes, de lételméletileg belátható tény, hogy szenvedéseink, gyötrődéseink, félelmeink mélyén a SEMMIvel nézünk farkasszemet. A minket gyötrő rém, a sötétség fejedelme (a sötétség is hiány - a fény hiánya) a semmi ura - nincs. Ám hiába az elméleti belátás. A 'semmi ágán' ülő szívünk 'hangtalan vacog' (József Attila). A betegség HIÁNYállapot. Az EGÉSZség hiánya. A félelem gerjesztette hiány. Álvalósága a valóságos jelen megélését teszi lehetetlenné. A félelem hiányt szül. A félelem betegít. A félelem betegség.
.
A diagnózis önmagában csak egy tény megállapítása: ez van. Jobb esetben az ok feltárása: ezért van. A félelem lételméleti diagnózisa nem segít. Hiába tudom, hogy nincs valós tárgya, mégis kínoz, mégis betegít. A tudás önmagában nem gyógyító erő. Félelmeinket nem az értelem szülte, látszólagos racionalitásuk a semmi áttetsző álruhája. A kilábolás sem az értelmi felismerés, belátás. A félelem által EGÉSZségem károsodott, kilábolni az EGÉSZ ember ügye. De merre az út az egészséghez, merre az út a teljességhez?"

.
A lap tetejére
.
A betegítő félelem
.
Hátralapozás 9 Előrelapozás
.
Pali munkáiból
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_