.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.

.
Biegelbauer Pál
.
MIKOR KEZDŐDIK EGY ÉLET?

"Az emberélet a fogantatás pillanatában kezdődik. Léthajnala: a szülők didergő magányát felszámoló, kölcsönös önátadás-ölelése. A fogamzás az egység születésének megtestesülés-pillanata.
.
A Szeretet az időbe lép.
.
A megtermékenyült petesejt - az új ember - maga a megtestesült odaadottság, a megtestesült szeretet. A megfogant ember egysejtűként genetikus kódban, rejtve hordozza az Egészet. Kezdőpont. Minden kezdetben jelen van a folytatás és a vég.
.
A parányba zsúfolódott Teljesség, maradéktalanul lemondva önmagáról, teljes odaadottságában szent-kétségbe esik - osztódik. A megtestesült Szeretet elindul a szeretet útján. A kezdet a pont, a vonal a folytatás, a pontok egymásutánja. Minden folyamat örök újrakezdés. Biológiai létünk folyamatos osztódás, önfelszámoló életadás. Testünk makulátlan szentsége ez a folyamatos szeretet-megnyilvánulás. Az osztódó hordozza az oszthatatlant. A végső osztódáspont a halál. Az a pont, amelyben az időtlen, a teljesség felragyog.
.
A Szeretet visszalép az időtlenségbe.
.
Az emberélet a fogamzás kezdő- és végpontja közötti szeretet-megnyilvánulás. Minden emberélet - legyen bár néhány percnyi, néhány napos vagy hetes, legyen akár százéves tartamú - teljes. Amint a vonal is vonal, mindegy hogy a kezdő- és végpont között mekkora a távolság.
.
Minden emberélet teljes értékű üzenete a Szeretetnek. Nincs korai halál. Nincs kettétört élet. Ezt csak az időkáprázatba ágyazott létvakságunk mondatja velünk. Egy néhány hetes magzat halála ugyanolyan nagyságrendű üzenet, mint bármely felnőttebb halál."

.
A lap tetejére
.
Párkapcsolatok
.
Hátralapozás 24 Előrelapozás
.
Pali munkáiból
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_