.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.

.
Biegelbauer Pál
.
A SZÍV ÉRINTÉSE
 
Magyarázó gondolatok 1.

"A lét hajnala. Lenni annyi, mint áradni. Létezni annyi, mint odaadottnak lenni. A folyamatos odaadottság a lét áradása. Minden azáltal van, hogy odaadott.
.
A létezés teljessége önmagában hordja a létezés valamennyi formáját. A szabadságot is.
A szabad létező nem a lét áradáskényszere által van, odaadottsága, így léte is a saját szabad döntésének eredménye. A szabad létező, ha nem odaadott, nincs. Ekkor az odaadottság lehetőségeként szunnyad a semmi méhében.
A nem szabad létezők a Teljesség szabad döntésű áradásának odaadottság üzenetei. Az észlelés az, amikor a létezők odaadottsága megérint. A létezés abszolút ingyenes. Az odaadottságban a létező önmaga teljességét nyújtja.
A teljesség viszonozhatatlan. A létező nem azért adja magát, hogy viszonozzák odaadottságát, hanem azért, mert odaadottsága révén van, általa teljesedik ki.
A létezés egyirányú utca: a létezőből tart a másik felé. A létezés nem a másik viszont-odaadottsága által válik teljessé, hanem a létező odaadottsága révén.
Minden létezés maga a teljesség.
.
Az odaadottság: kimondott, vagy kimondatlan szavakkal megteremteni a létezés egyetlen valóságosan megteremthető birtokviszonyát: 'A tied vagyok.' Minden létező a teljesség 'Tied vagyok' -ja.
.
Minden odaadottság egyben teremtő aktus is. Nemcsak azáltal, hogy az én a lehetőségi létből a valós létezésbe lép, azaz (ki- vagy be-) teljesül, hanem az addigi 'egy' lehetőség az odaadottság révén 'kétségbe esik', azaz egy új lét-lehetőséget, a második lehetőséget is megteremti. Ez az új lehetőség, már nem az 'én', hanem egy teljesen független 'másik'.
.
Az én odaadottsága révén nemcsak a saját lehetőségi létét realizálja, és nemcsak egy másik lét-lehetőség szülője, hanem egyben a kapcsolat, a viszony lehetőségének teremtője is. De a kapcsolat létrejöttéért többet nem tehet. Ugyanis a kapcsolat csak a másik szabad döntéséből eredő önmaga odaadottsága révén (amelynek során a lehetőségből valósággá válik, és ami egyben viszont-odaadottság) létesül.
.
Amíg nem jön létre az odaadottság, addig én sincs, te sincs, és viszonylehetőség sincs. Hisz az én-nek csak akkor van értelme, ha van te, és viszony is csak akkor van, ha mindkettő van, azaz odaadott, de ez azt is jelenti, hogy megszűnnek az én és te határai, a kettő eggyé válik. Az odaadottság kétségbeesettségéből így lesz egység. De az egyből (ami nem más, mint csak lehetőség) csak a kétségbeesés útján lesz egység.
.
Az odaadottság nem más, mint a szeretet."

.
A lap tetejére
.
A szív érintése
.
Hátralapozás 26 Előrelapozás
.
Pali munkáiból
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_