.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.

.
Biegelbauer Pál
.
GYÓGYÍTÓ ILLATOK
 
A gyógyítás és az illatok

"E könyv révén a természetgyógyászat egyik, nálunk eddig nyilvánosságot alig kapott területével, az illatterápiával ismerkedhet meg az olvasó. A természetgyógyászat a természet szerepét tekinti elsődlegesnek a gyógyulás, a gyógyítás folyamatában. Éppen ezért az ember testi működésére ható eljárásokat - legyenek bármily sokirányúak, sokfélék - csak részterületnek tekinti, mivel testünk személyiségünknek csak egyik összetevője.
.
Az ember másik két - szellemi és lelki - összetevőjének figyelembe vétele elengedhetetlenül fontos. Az a szemléletbeli torzulás, amely a betegségben csak testi működészavart lát, vezethet az orvostudomány bizalmi válságához. Ma ugyanis egy-egy betegség megoldását csak a helyesen megválasztott terápiás eljárások (legtöbb esetben gyógyszerezés) hibátlan kivitelezésében látjuk. Holott bármilyen, csak a test működészavarainak felszámolására irányuló eljárás, így a valóban hatékony gyógyszerek szedése is a gyógyulás felé vezető útnak csak egyik eszköze.
.
Legalább ennyire fontos, hogy a betegségeink nagy hányadát okozó, személyiségünk mélyén, belső világunkban rejlő problémákat is felszámoljuk. Ehhez pedig nem gyógyszerek, nem is rafinált terápiák kellenek, hanem őszinte szembenézés önmagunkkal. Azok az egyedi és megismételhetetlen csodák, akik mi, emberek vagyunk, csodamivoltunkban csak úgy tündökölhetünk, ha nem a magunk és a mások számára gyártott maszkok mögé rejtezünk, hanem vállalni merjük a magunk igazi arcát és maradéktalanul elfogadjuk a másikét. Ez a gyógyulás felé vezető út. Megroggyant testünk - természetesen - támogatásra szorul. Ennek eszközei a természetben hiánytalanul meg is vannak.
.
Ilyen eszköz az illatok csodálatos világa. A szagok életünk minden pillanatában, mozdulatában tájékoztató, irányító szerepet játszanak. Ennek ellenére a szagok világa fehér folt ismereteink korántsem teljes térképén. Ellentétben a színekkel és a hangokkal szavaink sincsenek közvetlen jelölésükre. Közvetlenül csak három megjelölést használunk. Az egyértelműen negatív hatást kiváltó, veszélyhelyzetet jelző, riasztó szagérzékleteket bűznek, az elviselhető mértékű, egyaránt pozitív vagy negatív hatást keltő szagérzeteket szagnak, míg a számunkra csak pozitív hatásúakat illatoknak nevezzük.
.
Az árnyalatok megjelölésére csak közvetetten, a szagot keltő tárgy, folyamat megnevezésével vagy hasonlatokkal élünk. Az orrüregünkben csupán egy négyzetcentiméternyi helyet foglaló szaglószervünk mintegy 100 millió szaglósejtet működtet. Ellentétben a látással, a hallással, az inger közvetlenül jut el az agyba, lévén a szagló nyálkahártya sejtjei agyidegsejtek. Ez az egyetlen érzékszervi működésünk, amelynek révén a központi idegrendszer közvetlen kapcsolatban áll a külvilággal.
.
Míg a látás, a hallás esetében az ingerületek egy szelektáló, cenzúrát gyakorló, védelmet biztosító szűrő közbeiktatásával jutnak el rendeltetési helyükre, addig a szagingerekkel szemben 'védhetetlenek' vagyunk, mert közvetlenül agyunk legősibb részébe, a limbikus rendszerbe jutnak el jelentős befolyást gyakorolva életműködésünkre, ezáltal közérzetünkre, viselkedésünkre.
.
Az illatok gyógyító hatása ebben a tényben gyökerezik. Az illatterápia tudatosan használja fel az illatok testi működésünket jelentősen befolyásoló hatását. Az illatterápia fő eszköztárát az illóolajok képezik. Hatásuk nemcsak a limbikus rendszer befolyásolása révén érvényesül, hanem rendkívül összetett mivoltunknál fogva más, az ember testi működését jótékonyan befolyásoló egyéb hatásaik is vannak. Így kiváló antiszeptikus hatásuk jól érvényesül mind a belső szervi (légző-, emésztő-, keringési szervek), mind pedig a külső (bőr, száj- és orrüreg, fül stb.) fertőzéses megbetegedések esetén."

.
A lap tetejére
.
Gyógyító illatok
.
Hátralapozás 29 Előrelapozás
.
Pali munkáiból
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_