.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.

.
Biegelbauer Pál
.
ÉLETREFORM
 
A reform vagy belső vagy semmilyen

"Döbbenetes, hogy annyi kudarc után még mindig kint keressük azt, amit csak belül találhatunk meg. Azt hisszük, hogy nem találtuk meg még azt az utat, amelyik a mienk, és keresünk tovább - kívül. Holott az Út bennünk van. Testi, szellemi adottságaink csupán a készlet, amivel az adott körülmények közt gazdálkodhatunk. Ezek vannak. Megváltoztathatóságuk csak csekély mértékben lehetséges, és a lényegen semmit sem változtat. Amíg korlátként éljük meg őket (mert kívülről valóban korlátnak tűnnek), addig a "mi lenne ha..." semmi mezején tengetjük látszatlétünket. A "kancsalul festett egekbe néző" ábrándozás - tudjuk - "az élet megrontója" (Vörösmarty), nem old meg semmit. A valóságra ébredés csak még mélyebbre taszít a nyomorúságba.
.
EIfogadni azt, ami van, ami megváltoztathatatlan, annyi, mint felismerni, hogy amit eddig korlátnak tekintettem, nem az, hanem ellenkezőleg: szabadságom megélésének egyedüli eszköze. Mert a szabadságom a legmélyebben rejtezik, semmi és senki el nem veheti tőlem. Ami csak az enyém. Csak nekünk, embereknek adatott meg a szabad döntés a létezés értelmének, az önárasztásnak megvalósítására vagy megtagadására. Míg rajtunk kívül minden létező válogatás nélkül, ingyen árasztja magát, mert van, addig mi, emberek ezt csak a szabad döntésünk révén valósíthatjuk meg.
.
A természetes életmód nemcsak a természet kínálta eszközök felhasználásában rejlik. A belső út perspektívájából nézve ennél sokkal többet: valódi reformot kínál. A természet valóság. Egyszerűen van. Árad. Tanít. Tanít, hogy lenni, élni jó. És szép. Hogy lenni annyi, mint önmagamat ingyen, ajándékként adni. Egy kő, egy virág, egy fa, a naplemente, a Hold, a szellő mindennek és mindenkinek válogatás nélkül van, árasztja önmagát. Nem tud nem lenni, nem tudja nem adni magát, nem tud nem áradni. Mutatja az utat, a létezés egyetlen útját. Hogy én is csak akkor kezdek 'vanni', létezni, ha adom magamat, mint a kő, a virág, a fa, a naplemente, a Hold vagy a szellő.
.
Csak mi, szabadsággal áldott emberek tudunk úgy lenni, hogy nem vagyunk. Mert mi tudjuk nem adni magunkat. Éppen ezért a mi önárasztásunk a Mindenséget megrendítő gyönyörű tett, teremtés. A létezés lehetőségét valósággá tesszük.
Ebben rejlik a természetgyógyászat lényege is, a valódi életreformban, az egészség, a teljesség, a valós létezés felé tett lépésben, az önárasztásban.
.
Az életreform: megtalálni magunkban azt a csodát, amelyet mindannyian a szívünkben hordunk. Ez belülről hatja át lényünket, és ragyogásával betölt minket és a Mindenséget."

.
A lap tetejére
.
Életreform
.
Hátralapozás 34 Előrelapozás
.
Pali munkáiból
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_