.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatok a fényadásról
.
TALÁLKOZÁSAINK EMLÉKEIBŐL
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
A jövőbe vezető út
.
Amire mindig emlékezni fogunk

A valóságban megvan annak a lehetősége mind az anyagi, mind a szellemi szinten, hogy a létezők az egymásra gyakorolt hatásuk figyelembevétele nélkül jöjjenek létre. Az életben maradás szempontjából viszont minden létező számára vannak kívánatos és nemkívánatos dolgok. Az életünk szempontjából a kívánatos dolgokat nevezzük pozitívnak, a nemkívánatosakat negatívnak. Ez egyaránt érvényes a bennünk és a társadalomban kialakuló szerveződésekre.
-
Minden egészséges ember támogatott a szabad választásban. Megvan a lehetőség egy pozitív értékrend megalkotására és a gyakorlatban való alkalmazására. Az életben maradásunk feltétele a negatív dolgok felszámolása. Ez minden egyes ember életének alapvető feladata, amibe beletartozik az egész bioszféra megóvása is.
-
Az új értékrendet csak közösen lehet megalkotni és ellenőrizni. A folyamatos ellenőrzéshez a pozitív értékrenddel élő személyeknek többségbe kell kerülni. Ez a feladat megoldhatatlan a valóság ismerete nélkül, és nem elég hozzá egyedül sem a hit, sem a spontán cselekvés.
-
Az ember ösztöni és érzelmi szférája természetes módon támogatott, de a magasabb rendű gondolatok szintje, a valós és a valótlan megkülönböztetésének képessége már csak akkor válik gyakorlatilag is hasznosíthatóvá a számunkra, ha azzal direkt módon foglalkozunk. Ha valaki eljutott a felismerésig és a pozitív értékrend mellett döntött, akkor ez csak az első lépés. Ha nekem már sikerült szerető emberré válni, akkor ennek az értékrendnek megfelelően érdemes kialakítani a személyes és a társadalmi kapcsolatokat is.
-
Ha valaki nem ezt teszi, és nem teremti meg a pozitív értékrend továbbadásának feltételét, akkor a következő generációban sem alakulhat ki az a kritikus pozitív tömeg, amely a gyakorlatban képes fellépni a negatív szerveződésekkel szemben. A negatív erők áthangolása nélkül nem juthatunk el abba a világba, ahová minden ember szíve már oly régóta vágyik.
-
Mindenkinek van lehetősége választani. A negatív értékrend elsődlegesen a gyakorlónak rossz, de egyben mindenkire nézve nagyon ártalmas. Ennek a belátását úgy segíthetjük, ha felszámoljuk a pártos szemlélet minden formáját! Mintaként mutassuk meg a pozitív többség révén biztosított boldogulást! A gyakorlat bizonyító ereje mindennél többet ér.
-
A közös összefogás pusztán ösztöni és érzelmi alapon nem valósítható meg, ezért kell átállni a tudatos élet-irányítására. Ha már csak a megtörténteket látjuk, és nem vagyunk képesek a történések lehetséges jövőjét is számításba venni, nem járhatunk sikerrel sem a mintát adó értékrend, sem a közös együttműködés megvalósításában. Csak a tudatunk virtuális terében van meg a lehetőség számításba venni a lehetséges folyamatokat.
-
Az élet természetéből következően az emberek tapasztalatai és gondolatai különbözőek. Az ebből adódó problémák felszámolása csak tudatos irányítással, az egymással való szoros kapcsolat kialakításával történhet, és vigyázzunk, azt ne terheljék a ki nem mondott elvárások. A közös értékrend kidolgozása megköveteli az alapos felkészülést és a párbeszédet. Csak ez az út vezet egy élhetőbb jövőbe.
-
Az út végigjárásának feltétele, hogy közben ne kerüljünk olyan helyzetbe, ami megakaszthatja a párbeszédet. Tegyük magunkat védetté a megbántódás minden formájával szemben! Legyünk képesek fogadni és ellensúlyozni a másik által képviselt szellemi és gyakorlati kihívásokat! Ha ez nem sikerül, akkor megszakad a kapcsolat, és visszazuhanunk a széthúzó, a másikat letaposó állapotba.
-
Itt és most fogadjuk el a jelen kor valóságát! Ha az életünkben nem adatik meg a szerencse, és nem találkozunk olyan emberekkel, akik e pozitív értékrendben és gyakorlatban a társaink lehetnek, akkor is érdemes magunkat ebben az állapotban tartani, mert ez minden helyzetben kiteljesíti az életünket, és segít megőrizni a létezés gyönyörűségét.

.
A lap tetejére
.
Amire mindig emlékezni fogunk
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_