.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatok a fényadásról
.
TALÁLKOZÁSAINK EMLÉKEIBŐL
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
A létezés legókockái
.
Amire mindig emlékezni fogunk

Közismert tény, a fizikailag létező világ a legkisebb építőkövektől a végső struktúrákig hierarchikus törvények rendszere alapján épül fel. Az atomok változatos rendeződéséből végtelen számú anyagi konstrukció jöhet létre. De nemcsak az anyagi világ, hanem a szellemi világ is ehhez hasonló rendszerben, építőelemekből épül fel, amiből szintén végtelen számú szellemi eredmény születhet. Ezek a végső formák úgy állnak össze, mint a legó építőkockáiból készült szerkezetek.
-
A létezés valóságában a szellemi és az anyagi létezés is egymásba és egymásból alakulva, átalakulva hozza létre a számunkra látható, érzékelhető és megfogható világot. Ugyanígy történik meg minden az egész univerzumban és az érzékelésünkön túli világban is. Ez a valóság rendszere. Az elemei a világunk minden létformájában kivétel nélkül megtalálhatók.
-
Amikor az életünk mindennapi problémáiról ejtünk szót, akkor valóban a teremtés mozzanatairól is beszélünk. A létezésünk jelen pillanatából kell visszatekintenünk az élet megelőző pillanataira. A tudásunk a múltunkról szerzett információk alapján bővül, és a gondolataink virtuális terében szerveződik világképpé. Az olyan bonyolult szerveződést, mint a létező világot csak úgy van esélyünk megérteni és benne az életünket harmonizálni, ha a gondolataink felépítésében is minden lépcsőfok megfelel a valóságnak.
-
A létezés kezdetének gondolatával évezredek óta foglalkozik az ember. A következtetésünk: minden létezés kiindulópontja az Abszolút Létező, a Teremtő, akire úgy gondolunk, mint, a világot a szívére ölelő örök forrásra. Ha elfogadtuk a teremtés gondolatát, érdemes azzal is szembenéznünk, hogy abba nem illeszthető be a dolgok általunk megszokott felosztása.
-
Ma már sokan gondoljuk úgy, a világ nem egy véletlenszerűen kialakult építmény, és a létezésünket a teremtés törvényei határozzák meg. De mire idáig eljutunk, a legelső, mondhatjuk a nulladik mozzanatról a világképünk már nem tükrözi a valóságot. Ugyanis az idők folyamán a tudatlanságunk és a jobbítás szándékával megfogalmazott valótlanságok összezavarták a létezés alapvető ismereteit.
-
Mi az életünkből következtetünk mindenre. Sokan úgy gondolják, a kezdetektől érvényes a kívánatos és a nemkívánatos dolgok rendszere. Nem látják, épp a jó, a rossz, a pozitív, és a negatív kezdetekre vetítése révén veszítettük el a megismerés valóság-fonalát. A lét rendje mindenféle létezést támogat. Ne itt keressük az igazságosságot!
-
Az életünk vonatkozásában viszont alapvető feladatunk felismerni és megkülönböztetni a számunkra kívánatos és nemkívánatos dolgokat. A pozitív és a negatív lehetőségek halmazából kell kiválasztanunk a megfelelőt, hogy elkerülhessük az idő előtti halálunkat. A kérdés, képesek vagyunk-e felismerni az életben maradásunk valódi feltételeit, tudjuk-e, hogy minden csak azon múlik, hogyan rakjuk össze a létezés legó-kockáit, hogyan alakítunk ki ilyen vagy olyan gondolatokat és helyzeteket.
-
A létrejött állapotok, amik már jelen vannak magunkban és a környezetünkben, mind átalakításra várnak. Ehhez szükségünk van a valóság ismeretére, aminek birtokában újraépíthetjük az életünket, megteremthetjük azt a környezetet, ami biztosítja a továbbélésünket.
-
A pozitív értékrend kialakítása, a valóságnak megfelelő gondolatok összeállítása megköveteli az embertől az intelligens hozzáállást, de vigyázzunk, hogy ne keverjük össze a természet intelligenciáját az emberével! Csupán néhány perce vagyunk jelen a földön, és máris megadatott, hogy a világunk második teremtői legyünk. Reménykedjünk hát, ha sikerül valódi közösséggé válnunk, akkor a tudásunk is gyarapodhat, és a létezés titkait is jobban megértjük.

.
A lap tetejére
.
Amire mindig emlékezni fogunk
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_