.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatok a fényadásról
.
TALÁLKOZÁSAINK EMLÉKEIBŐL
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Teljesség
.
Miről szoktunk beszélgetni?

Amikor a teljesség megéléséről beszélünk, a mindenség egészével való közösségünkre gondolunk. Amikor megpróbáljuk felfogni, a jelenben lévő testi és lelki egységünkre kell támaszkodnunk, különben elérhetetlen marad a számunkra, és nem tudjuk megragadni a végtelennel való elszakíthatatlan kapcsolatunkat. Aki a forrás jelenlétét az alárendeltségünk gondolatával közelíti meg, az megnehezíti a maga számára a valódi közösség megélését. A Teremtő és az ember kapcsolatában nincs szükség közvetítőre, ha elfogadjuk a jelenlegi emberi létezésünk kereteit, és tudomásul vesszük, hogy a végtelen itt van bennünk.
-
A teljesség iránti vágy mindannyiunkban megvan. Sokan reménykedve indulnak útnak, de az idő múlásával gyakran kiderül, mégsem sikerült azt megtalálni. Arról a teljességről beszélek, ami az ember és ember közti kapcsolat harmóniájából következhet, ami kölcsönösség nélkül nem elérhető. Az utat közösen kell megtervezni - minden tervemről, amit a másik emberrel kívánok megvalósítani, tudnom kell, hogy azt nekem is meg kell élnem. Ha felvállaljuk a boldogságot, megelégszünk a napsütéses nappalokkal, nem küzdünk éjszakánként a szellemekkel, elfogadjuk a másik ember szuszogását, a halandóságunkat, és nem vágyunk az örök életre, akkor kezdjük el igazán tudni és érezni, kik vagyunk valójában.
-
Az ember ebben a hús-vér állapotában érett az egység megélésére. "Ahol most létezel, az a teljesség! Az ember a Teremtő világának részévé vált az Ő odaadottságának első pillanatában." Elégedjünk meg a teljesség csodájának tudásával, mert ekkor közelítjük meg leginkább a bennünk működő élet valóságát! Amikor elfogadjuk, önmagunk lényegének tekintjük, többé nem feszítjük bele magunkat az áthidalhatatlanság elválasztó képzetébe.
-
A teljességet egy élet keretében is meg lehet élni, csak kerülni kell minden olyan tudást, elképzelést, ami elvonná a figyelmünket a kijelölt céltól. A földi boldogságot tudatos akarással és a szív okosságával elérhetjük. Össze lehet állítani egy olyan minimális programot, amiben a mindennapi élet teljességéhez szükséges dolgokra fordítjuk a figyelmünket. Amíg csak gondolatban képzeljük el a dolgainkat, addig nem történik semmi visszavonhatatlan, de amint cselekvésbe kezdünk, megtörténtté tesszük minden pillanatunkat.
-
Cselekvéseink végrehajtásakor kívánjuk meg a teljes tudati ellenőrzést, mert aki amit kívánatosnak és elfogadhatónak tekint a maga számára, az fogja meghatározni az életét. "Az ember maga teremti meg a saját valóságát akkor is, ha hisz ebben és akkor is, ha nem." Az itt és mostban való teljesség megélése minden mást felülír!
-
A létezés örök folyamata az életünk megreformálására is lehetőséget kínál. Nem véletlenül létezik a teremtő erő, mint program a létező világban, illetve önmagunkban. Az új megfogalmazás, a "program a programban" gondolata magában foglalja a létezés forrását is, ami visszaadja az ősi hitet: a teremtés tökéletes, beleértve az embert is, és nem szorulunk a létezésünk kiteljesítésében másra, mert mindennel rendelkezünk, ami elvezet bennünket a teljességbe. A teremtés nem egy kész terméket állított elő, és talán igazuk van azoknak, akik úgy gondolják, hogy a teremtés nem más, mint a Teremtő önmagára ismerésének folyamata.
-
Úgy gondoljuk, minden, ami ma ebben a világban megtörténhet, az a valóságban úgy van a helyén, ahogyan az van. Mi fényadók semmit sem vetünk el, de a földi boldogság eléréséért cserébe mindenünket felkínáljuk, és a jelenlegi életünkben szeretnénk olyan emberré válni, aki itt és most képes fogadni egy másik ember szívét, és azt sajátjaként kezelni. Ehhez természetesen mentessé kell válni minden olyan gyengeségtől, ami a nyílt, szívtől-szívig kapcsolatot megtörheti.
"Feltárulkozom előtted, Te másik esendő." Ne féljünk, hogy a szeretettől gyengévé válva majd elveszünk! Merjük szeretni egymást testestül, lelkestül, és legyen bátorságunk egymással is megélni a teljességünket!

.
A lap tetejére
.
Miről szoktunk beszélgetni?
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_