.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatok a fényadásról
.
TALÁLKOZÁSAINK EMLÉKEIBŐL
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Csak én segíthetek magamon!
.
Miről szoktunk beszélgetni?

Az elképzeléseket és a tényeket mi úgy rendezzük egybe, hogy azok a valóság megértését segítsék, és akik ezek alapján irányítják majd az életüket, ne csalódhassanak. Mindig hangsúlyoztuk, nem öncélúan fogalmazunk a megszokotthoz és a divatoshoz képest sokban mást, hanem azért, mert a kitűzött célhoz ezen az úton keresztül lehet eljutni.
-
A létezés valóságában csak azt lehet megvalósítani, amit a létezés törvényei megengednek, de számunkra nem minden kívánatos, ami a valóságban lehetséges! A megtörtént, nem kívánatos események a mi problémáink. Ismerjük ugyan a teremtés és létezés törvényeiről szóló hagyományokat, mégsem sikerült eddig megértenünk, hogy a létezés törvényeinek követése csak akkor nem okoz nehézséget a számunkra, ha az "alkotót és az alkotását" nemcsak a szívünkbe, hanem a gondolataink világába is befogadtuk.
-
Ezért kap fontos szerepet a fényadásban a magunkra ismerés, a teremtettségről alkotott kép. A kezdetek kezdetét fogalmazhatjuk úgy, a teremtés valóban egy információ-átadás. Ezért minden létezés alapfeltétele az információ-áramlás. Amikor a Teremtő a teremtéssel átadja az információit, azt teljes odaadással teszi. Mindenét átadja, ami által a forrás és a világ egy egésszé vált. Ez a gondolatsor segíti a magunkra ismerés folyamatát, és felszámolja az elválasztottságunk képzetét.
-
A teremtés folyamata sohasem fejeződik be. Az információ-áramlás ma is tart, és a forrás ebben a folyamatban adja át mindenét a létező világnak. Az információ oda és vissza is áramlik, és nemcsak a világ létezésének, hanem minden létező saját létfenntartásának is ez az alapja. Mi is mindent megkapunk a boldogulásunkhoz. Bennünk is áramlik mindaz, ami az egész világot mozgásban tartja. Ez a tudat sok mindent megkönnyít a számunkra! Remélhetőleg így végre megértjük, az életünk szabadon alakítható, irányítható, és tudjuk követni a teremtés valóságát.
-
Az emberben érzések és gondolatok formájában is áramlanak az információk. A kommunikáció önmagunkon belül és a külső világgal is folyamatosan zajlik. Ebből állítjuk össze az önmagunkról és a világunkról alkotott képünket. Az ember az információ-áramlás mélyebb szférájából is képes meríteni, csak le kell merülni a szívünk időtlen csendjébe, és erre utalunk akkor is, amikor azt mondjuk, csak a szívünk lát igazán!
-
Az emberi élet valódi gondjai azonban nem abból a szférából származnak, amit a szívünk lát, hanem abból, amit a szemünk lát. És ezt a valóságot bizony mi hoztuk létre, és mi tápláljuk ma is. A fényadásban erre így utaltunk: minden problémám egyedüli és kizárólagos oka én vagyok, tehát mind az önmagamban, mind az életemben felmerült és észlelt gondjaimon is csak én magam segíthetek.
-
A problémáink megoldása viszont csak akkor lehet sikeres, ha felismerjük a létező világ törvényeit, és törekeszünk arra, hogy azt kövesse a gondolkodásmódunk. Ezzel együtt legyen stabil hitünk, mindent igaz érzésből tegyünk, és ezt kövesse minden szabad döntésünk. Mindezt úgy érhetjük el, hogy mindent, amit eddig kívülről vártunk, önmagunkon kívüliként azonosítottunk, azt ezentúl mi magunk, sajátként képviseljük.
-
Az életünk megváltoztatásához mindent át kell értelmezni, és belsővé kell tenni! Számoljunk le az évezredek óta ránk rakódott félelmekkel, és merjük végre tudatosítani, valóban magunkban tudni azt, aki a létezésünk kezdete óta a részünk! Éljünk öntudatos életet, engedélyezzük magunkban a szabad információ-áramlást, és ne bánkódjunk azon, hogy a bennünk megjelent információk nem fogják át a létezés egészét.

.
A lap tetejére
.
Miről szoktunk beszélgetni?
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_