.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Gondolatok a fényadásról
.
TALÁLKOZÁSAINK EMLÉKEIBŐL
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Tudatosan, félelem nélkül élni
.
Miről szoktunk beszélgetni?

A világról alkotott elképzeléseink kiindulópontja az a pillanat, amikor a forrásból, az eddig egyetlen létezőből kialakul a világ. Megindul a létezés széles folyama, és évmilliárdok múlva felbukkan az ember, aki már olyan képességgel rendelkezik, amivel a saját életét, a múltat és a jövőt is képes értelmezni. Ez a csoda teszi lehetővé a számára, hogy felismerje önmagát, és megismerje a világát. Most éppen arról gondolkodunk, hogyan kezeljük önmagunkat.
-
Az ember tudata egyformán képes kezelni a képzeletbeli és a valóság-alapú gondolatokat, valamint a bennünk működő ösztöni és érzelmi állapotokat. Ha valaki valóság-alapú életet szeretne, az önmaga vezetését nem elfojtással, önmegtagadással, hanem az újonnan létrehozott irányító programmal fogja biztosítani. Minden döntést a szív információinak figyelembevételével hoz majd meg, de az irányt nem az érzelmei, hanem a tiszta gondolatai fogják kijelölni.
-
Ha elindulunk ezen az úton, a tudati tartalmunk átalakításához először teljesen fel kell szabadítanunk a gondolatainkat. A gondolat a legrugalmasabb eszköz, így bennünk minden változás a felismerés pillanatától érvényes. A teremtett világ végtelen számú lehetőséget rejt magában, és az életünk pillanataiban bármelyikkel találkozhatunk. Számunkra viszont a sok lehetőségből nem mindegyik kívánatos, ezért a válogatást nekünk kell elvégezni.
-
Sokan azt gondolják, amikor valaki ezt az utat javasolja, akkor útmutatást is adhat hozzá. De ne kívülről várjuk a döntéseink jóváhagyását! A válogatáshoz előre nem adható naprakész iránymutatás, viszont arra módunk van, hogy a történés-láncolat minden pillanatában rendelkezzünk egy olyan irányítással, ami képes észrevenni az adott helyzetünkben mindazt, ami nem kívánt irányba fordítaná az életünket. Az irányító program olyan tudatos gondolatok összessége, amit az ember a gondolkodás képessége révén hoz létre.
-
Az új látásmódunk kialakulásának folyamatát az irányító program fogja össze. Ennek révén válnak bennünk szerves egységgé a tudatosított információk. A tudatunk feltöltődése az új mintákkal (természetes módon) pontosan úgy történik, mint az irányítás nélküli időszakunkban. A különbség viszont lényegbe vágó, mert a tudatunk tartalma teljesen megújul, megváltozik. Ez a gondolat-csomag már segíteni fogja az életünket. Ezzel a csomaggal biztosíthatjuk, hogy minden alkalommal működni fog bennünk az iránymutatás.
-
Amikor megváltozik a lehetséges eseményekre való felkészültségünk, akkor az meghatározza a további lépéseinket is. Így már érthető, miért van szükségünk minden létpillanatunkban a valóság-alapú gondolatokra. És az is belátható, ezt a csomagot csak olyan világkép alapján lehet megfelelően megalkotni, aminek keretében minden elképzelhető emberi mozzanat helyet kaphat. Erre azért van szükségünk, hogy képesek legyünk fogadni és felismerni mindazt, ami bennünk van.
-
A mindent befogadni tudó szabad világkép segíti a megismerés folyamatát, így a tudatosult információkat félelmek nélkül és tisztán tudjuk feldolgozni. A segítő és irányító gondolatok természetesen teljes bizalmat kapnak tőlünk, mert minden bennünk megjelenő információval csak így fordulhatunk hitelesen önmagunkhoz. Ha mindezt megvalósítjuk, eldönthetjük, megfelelnek-e a célkitűzésünknek a mindenkori érzelmeink és gondolat-alkotásaink.
-
Az ösztönök, az érzelmek és a gondolatok összekapcsolása és együttműködése ezideig nem tapasztalt hatalmas belső testi és szellemi energiát hoz létre. Ezután már a valóságban is előítélet-mentesen alakíthatjuk az életünket, ugyanakkor a pusztán gondolat-indíttatású cselekvések is igazi érzelmi támogatással valósulhatnak meg. Az ösztöni és az érzelmi energiákat nem megszüntetni kell, hanem átirányítani oda, ahol az ember boldogságát megvalósító feladatokat támogatják és szolgálják.

.
A lap tetejére
.
Miről szoktunk beszélgetni?
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_