.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Ugyanarról másképpen
.
UGYANARRÓL MÁSKÉPPEN
.
Hátralapozás 8 Előrelapozás
.
JOBB VILÁGOT SZERETNÉNK

Biegelbauer Páltól sok meglepetést okozó előadást és számtalan elgondolkoztató mondatot hallhattunk. Az egyik így hangzott: "Az ember teljesen szabadnak született", a másik pedig így: "Nincsenek véletlenek, az életünkben semmi sem történik véletlenül". Már lassan hozzászoktunk az izgalmas előadásokhoz, amikor váratlanul egy még különlegesebb témával lepett meg minket. Ebben az előadásában az evilág és a túlvilág eddig szétválasztott elképzeléseit ötvözte egy egésszé.
-
Másokat is megérintett a teljesebb világlátásról alkotott kép, mert az előadás után oly sok kérdést tett fel a hallgatóság, hogy az estének csak a kapuzárás vetett véget. Az emléket egy hasonló előadásával kapcsolatos történés hozta elő, ugyanis kiderült, azt túl sokan gondolják provokatívnak. Ez a Túlvilág a létezés szívéből című előadása, ami pedig csak részben hasonlít a régihez.

Néhány példa a kifogásolt gondolatokból

"Van-e büntetés és jutalmazás a túlvilágon?
Hát ez a mi elképesztő rövidlátásunk szüleménye. De kell nekünk ez a vigasztalás! Van egy valóban vigasztaló gondolat, ami valódi egységbe forraszt a teljességgel, így hangzik: Szeretet az Isten. Aki szeret, az nem igazságos, az nem viszonozza a rosszat és nem vár a jóért semmit sem cserébe. A szeretet forrása minket soha nem jutalmaz, vagy büntet!"
-
"Van-e újjászületés?
Igen, folyamatosan ez történik. Bennünk van az idők teljessége, amely mindig a jelenbe sűrűsödik. Van-e pokol és mennyország? Van. Van-e tisztítótűz? Persze, hogy van. Hol? Hát itt a világunkban! Mi magunkban hordjuk a poklot és a mennyet. A tisztítótűz pedig az a fájdalom, amit akkor érzünk, amikor ráébredünk, hogy mekkora hülyeséget csináltunk!"
-
Létezésünk az idő tükrében
"Amit életnek nevezünk, az biológiailag egy folytonos újjászületés és halál. A mi testünk minden molekulája állandó újjászületésben és halálban van. És mi nemcsak testileg halunk meg, hanem szellemileg is! De folyamatosan újjászületünk lelkileg is. Aki nem hal meg, az nem tud élni. Az időben, ami volt, az már nincs. Ami lesz, az még nincs. Mi van? A most. A létezésem helye és ideje az itt és most, és ezen kívül nincs más!"
-
A jövő a jelenből bontakozik ki
"Minden egyes létpillanat lezárja a teljes eddigi múltamat, és egy tiszta, nyitott lapként adja a jelenemet. Ha meghalunk, az a múlt lezárása. Nem tudok a jelenben lenni, ha nem haltam meg. Nem tudok továbblépni a jövőbe, ha nem halok meg. A halál egy olyan ajtó, aminek az egyik oldalára az van kiírva, hogy halál, a másik oldalára az, hogy feltámadás, új élet."

Miként értelmeztük az előadásokat?

A mi történetünket is két időszakra oszthatjuk. Megtapasztalhattuk, hogy milyen könnyű félreérteni a legjobb szándékú felvetéseket és a számunkra új gondolatokat. Az első az az időszak volt, amit az akkori fényadók úgy jellemeztek, hogy fenn voltunk a fellegekben. Idővel azonban tisztult a kép, és akik a valótlan magasságokat járták, visszaestek a földre. A második az ez utáni időszak, ezeket az éveket már kiegyensúlyozottabb megértés jellemezte.
-
Új nézőpont
Pali jó előadó volt, a hallgatóságát sokszor elvarázsolta. Szokatlan gondolataival segített láthatóvá tenni azt az utat, ami egy jobb világba vezethet minket. A mindenséget az elképzelt világ mellett a valóságos ember-lét szemszögéből mutatta be, és ezzel új nézőpontból festett képet a teljességről. Voltak, akik az elhangzottakkal nem mindenben értettek egyet. Ennek az az oka, hogy a kifogásolt gondolatok gyökeresen szembe mennek azzal az értékrenddel, amit megszoktunk.
-
A rossz vagy a jó döntés
Az ember a szabadságából következően a valós működés gyakorlatában képes rossz vagy jó döntést hozni. Az emberiség történelmét alapvetően e két egymással szembemenő döntés-sorozat szövi át. Az elképzeléseink és a döntéseink hatására mind a belső, mind a külső világunk rosszá vagy jóvá válhat. Ezt testesítik meg az értékrendek. Ma is sokak életét meghatározzák az igaznak vélt elképzelések. A következmények tükrében talán jobban látszik, mi miért tartottuk és tartjuk valóban igaznak Pali gondolatait.
-
Milyen értékrendet szeretnénk?
A fényadás gondolatai az embert egy új világlátáshoz kívánják hozzásegíteni, amit, ha elfogadunk, akkor együttműködők, sikeresek és boldogok lehetünk. Ha azt szeretnénk, hogy a létezés teljes skáláján lehetséges megvalósulásokból itt a Földön csak a számunkra kívánatos, szeretetteli és békés emberek és kultúrák legyenek, akkor minden egyes embernek az ezt támogató értékrendet kell követnie.
-
Nehéz feladatot kaptunk
Pali nemcsak érdekes gondolatokat vetett fel, hanem nehéz feladatokat is adott a hallgatóinak. Nevezetesen: szeretni, odaadottnak lenni és kimondani, hogy a Tiéd vagyok. Ekkor már nincs Én és nincs Te, és nincsenek határok, mert egyek vagyunk a teljességben. Az életünkben a legtöbb, amit elérhetünk, az az egy egésszé válás tudása.

Emlékeztetőül néhány gondolat, amire alapozhatunk

Az élet forrása
Induljunk ki az ember életéből, aminek a kezdete az a pillanat, amikor megfoganunk. De már ezt megelőzőleg is volt létezés. A mindenség létezett, és mi ebbe születtünk bele. Amikor az egész mindenségről szeretnénk képet alkotni, tényként rögzíthetjük, hogy nemcsak mi születtünk meg, hanem az univerzumnak is volt kezdete. Gondoljuk végig, kellett lenni egy olyan forrásnak, aminek a létezését nem előzte meg más lét, és az életét nem kaphatta mástól. Ezt a forrást nevezzük a "Mindenség Szívének."
-
Mikor és hogyan lett a világ?
Azt nem tudjuk sem a történetében, sem az időben meghatározni, hogyan és mikor keletkezett a világ, de ha elfogadtuk a Mindenség Szívének létezését, akkor ez azt is jelenti, hogy minden, ami létezik, van, csak innen származhat. A teremtés gondolatát megalkotva már el tudjuk képzelni és tudjuk értelmezni a mi születésünket, az életünk folyamatát és a világ eseményeit is.
-
Minden élet támogatott
A befogadó ember teremtés-képe olyan, amibe minden beletartozik, ami a mindenségben létezik. Mindenben jelen van a teremtő erő. A létezés forrása mindenre ad lehetőséget, általa változunk, és folyamatosan alakulunk. Mi is egy örökké megújuló körforgásos életben vagyunk, amiben minden a teremtés végtelenségében zajlik. Ebben a fejlődési keretben értelmezzük az ember megjelenését és az életét.
-
A fejlődésünk irányítható!
Az életünk eseményeinek valóság-képét az a nézetbeli korlát torzítja a legjobban, ami elrendeltetés szerint osztja jóra és rosszra a világot. A világon minden, a jó és a rossz is, egy fejlődési lánc folyamataként jön létre. A gondolkodásunk téglái csupán lehetőség-halmazok. Ezért nehéz felismerni, mely elemek kombinációi adják végül a kívánt eredményt. Ha azt szeretnénk, hogy csak a jó kelhessen életre, minden fejlődést úgy kell befolyásolni, irányítani, hogy az ne érhessen be, mint rossz végkifejlet.
-
A mi választásunk
Egy csecsemőből bármilyen, jó vagy rossz ember is válhat. De ha tudjuk, hogy a mi választásunk függvénye minden döntésünk, akkor még időben megállíthatjuk a nem kívánatos rossz kifejlődését. Ha valakinél tapasztalhatók már a negatív jelek, sokan még akkor is úgy gondolják, idővel majd magától megváltozik, de ezzel csak konzerváljuk a jelen állapot fennmaradását.
-
Csak az élő változhat!
Mi örökké részei maradunk az univerzum egészének. Ha a személyemben már nem létezem, akkor nem változtathatok semmin. Én csupán arra az időre lehetek cselekvő részese a létezésnek és gazdagíthatom a mindenséget, amíg élek. Aki a lét forrását az univerzum részeként fogja fel, az tudja, az élet utáni létezés valóban nem más, mint egy új élet lehetősége. Ha jó értékrend alapján építjük fel a gondolkodásunkat és ennek megfelelően alakítjuk az érzéseinket, akkor lélekben oly erőssé válunk, hogy teljes bizalommal adjuk át magunkat e nagy változásnak.
-
Ne tetézzük a bajt!
Az emberiség problémáinak orvoslása nem könnyű feladat, mert még nagyon keveset tudunk a világunkról. Azzal csak növeljük a káoszt, ha a túlvilági elképzelésektől várjuk a megoldást. Ne tetézzük a bajt azzal, hogy nem a cselekvő állapotunk keretében keressük a kiutat! Gondoljuk végig még egyszer, hogyan keletkeznek, és miért nem tudjuk már évezredek óta visszaszorítani a rossz megvalósulásokat!
-
A valóság ismerete
Minden, ami van, az a valóságban létezik, és mindennek az az állapota a valós, amiben van. De mi képesek vagyunk a valótlan dolgokról is azt gondolni, hogy az a valóság, és ha ezek szerint cselekszünk, akkor olyan nehézségeket okozunk magunknak és olyan katasztrófákat hozunk létre, amik eddig csak a lehetőségükben léteztek. A valóság ismerete az életünk alakulásának alap-meghatározója.
-
Csak magamat irányíthatom!
Csak egyetlenegy létező van, akinek az irányultságát, a cselekvéssorozatát tudjuk befolyásolni, és azok mi magunk vagyunk. A jövőnk megalapozásához sok mindenen kell még változtatnunk, hogy felnőhessünk a feladathoz, és beteljesítsük, amit kaptunk: "Az Isten emberré lett, hogy az ember Istenné válhasson."
-
Az egyensúly rendszere
A létezésben van egy csodálatos, a patikamérlegnél milliárdszor finomabb egyensúlyt biztosító törvény-rendszer. Ha megsértem a törvényeket, azok következményei automatikusan érvényesülnek. Gondoljunk a béke alaptörvényére, ami így hangzik: A másik ember szabadságának tiszteletben tartása legyen minden ember személyes szabadságának természetes korlátja! Mindenki megtapasztalhatja, ha megsérti, az élete nem lehet boldog. Pedig a boldogság törvényét mindenki a szívében hordozza, és így hangzik: Szeressétek egymást!


Mindenkinek köszönjük az írás elkészítéséhez nyújtott segítséget! Egyetértünk, talán az sem véletlen, hogy a régi idők felidézése idén egybeesett Pali születésének 77. évfordulójával.

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás 8 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_