.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Hozzászólások
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
.
6. Anonim

A következő levélrészlet is tovább erősíti bennünk a hitet, érdemes ebben a formában kihangosítani a gondolatainkat, érdemes tovább dolgoznunk.
-
Köszöntöm a Fényadókat!
Tisztelt fényadók, én a gyógyítást nem gyakorlom, de a szívem mélyén együtt érzek veletek. Amit most leírok nektek, azt már régóta őrzöm magamban.
-
Még a kilencvenes években csöppentem Biegelbauer Pál fényadásról szóló egyik előadására. Az egyszerűen megfogalmazott mondatainak átható tisztasága máig felejthetetlenné tette számomra azt a néhány órát. Sajnos a munkám váratlanul elszólított az országból, így többé nem találkozhattam Vele.
Időközben az életem nagyon megváltozott, családot alapítottam, és ezután már csak látogatóba tértem vissza Magyarországra.
-
Az akkori élményeimet azóta is a szívembe zárva őrzöm. Nem volt alkalom, hogy ezt másokkal is megosszam, és az az igazság, nem is nagyon kerestem a lehetőségét. Szerencsémre a családom és a munkám tökéletesen kitöltik az életemet, ami manapság ritka adomány.
-
A minap az Interneten keresgettem egy szakmai cikket, így keveredtem egy magyar oldalakat kínáló lapra. Ekkor egy kósza ötlet villant fel bennem, és beírtam a keresőbe: "fényadás". Mondanom sem kell, ott ragadtam a képernyő mellett. Hirtelen megszálltak a régi emlékek. Hosszan lapozgattam a váratlanul felkínálkozó írásokat, így jutottam a Gondolat-mozaikok(18) oldalára. A mozaikokban talált írások kedvemre valók voltak, olvasásukkor az a régi melegség töltötte be a szívemet. Elhatároztam, írok nektek, leírom, amit lényegesnek gondolok a fényadásról.
-
"Míg idea valami, addig csak a hordozóját boldogítja, de a megvalósult idea kell, hogy hordozza az alkotóját is. A Teremtő, a szeretet és a fény egy és ugyanaz. A szeretet eredendően bennünk van, ebből fakad minden élet. A Fényadás is maga a szolgáló szeretet. A fényadás, a fénnyel való gyógyítás, mint tevékenység a Teremtő áldását hordozza. Tegyétek ezt alázattal, de ne csak irgalmas cselekedetként, hanem a Teremtő dicsőségére!
-
Ha Te fényt adsz másoknak, azt nagyon is jól teszed. Higgyél az általad árasztott, békét és egészséget közvetítő Isteni lélek fényének erejében. Hidd el, ez benned és érted is működik, a teremtő szeretet gyógyító lelke mindig a rendelkezésedre áll.
-
Mindehhez pedig szükséges és fontos a szívünk nyitottsága, az értelem fejlesztése, hogy minél többet legyünk képesek befogadni a létező világból. Szükséges annak a pozitív hozzáállása is, aki a fényt kapja, és fontos és szükséges a Te készséged és nyitottságod is. Ha ez megvan, akkor mindnyájan gazdagodni fogtok, és így hatékonyabban áradhat a FÉNY."
-
Szerintem is az a fontos, hogy eljussanak ezek a gondolatok az emberekhez, és a lényeg befészkelje magát a szívekbe. Azon is érdemes elgondolkozni, hányféle megfogalmazása és valósága van annak, amit magunkról és a világról gondolunk.
-
Hogyan is fogalmaztátok a Létezés egysége című részben?
"A létezés a lehetőség megvalósulása, közvetlenül a Teremtőtől való, a Teremtő információinak átáradása. Minden létezés részség. Minden rész a maga egészében hordozza az őt létrehozó Teremtő információit. Szellemi létezők a Teremtő információi. Ezek alkotják az Univerzumot működtető törvényeket, az élettelen és az élő létezők hosszabb idejű fenntartását, stabilitását biztosító programokat. Az ember teremtett szellemi létező. Maga is szellemi teremtő. Maga is megfogalmazott gondolat.
-
Nemcsak megfogalmazott gondolatként, hanem megfogalmazóként is létezünk, azaz aktív szellemi létezőként új szellemi létezőket vagyunk képesek létrehozni. Nemcsak alkotottak, hanem alkotók is vagyunk. Szellemi létezők működtetik a tudatunkat, a képzeletünket, és szellemi létező minden megfogalmazott gondolat. A szellemi létező valóságos létező, van felépítése ugyanúgy, mint a Teremtőnek, aki ugyanolyan valóságos, mint amilyen a létező világ minden rendszere."
-
Gondolataitok igen közel állnak a szívemhez, és ha az életem másképp alakul, ma én is köztetek lennék. Úgy érzem, régen vágytam már arra, ami most megadatott. Számomra csak most, évek múltán vált tökéletesen érthetővé, bárhol is élünk, bármi is választ el minket egymástól, az lényegtelen, bárhogyan is fogalmazunk, az csupán a külső ruhánk, mert bennünk a lényeg egy és ugyanaz.
-
Végezzétek továbbra is áldásos tevékenységeteket, őrizzétek a tüzet! Szívből kívánok mindnyájatoknak sok boldogságot és kitartást ehhez a szép munkához.

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Hozzászólások
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_