.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Hozzászólások
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
.
34. Kedves levélírók!

Hálával és köszönettel vettük a bíztató sorokat, a jókívánságokat, és nagyon örültünk a versnek. Amikor a születést ünnepeljük, magától értetődik, ha az életünk egészét érintő vágyainkról is beszélünk. A kölcsönös szeretet és a reményekkel teli vágy teszi még különlegesebbé a karácsonyt.
-
Természetesen az év minden napján örömmel fogadjuk bármilyen téma felvetését, mert a szeretet által vezérelt gondolatokra nagy szükségünk van a mai időkben. A közös gondolkodás, már sokszor megtapasztaltuk, nagymértékben segíti a személyes fejlődésünket, új lendületet ad az életünknek, és megteremti a közös cselekvés lehetőségét. Reméljük, az előttünk álló években is együtt fogjuk szolgálni mindazt, ami a hitünkből fakad.
-
"Jó, hogy a karácsonyról szóló vers felkerült az ünnepeket köszöntő oldalra. Én nem ismertem, és mikor olvastam, olyan érzésem volt, mintha direkt nekünk íródott volna. Hatása napokig elkísért, örömet szerzett és elgondolkoztatott.
-
Milyen nagy csoda lenne, ha mindannyian megélnénk a boldogságot, és szeretettel jobbá tennénk az egész világot! De jó lenne, ha ennek a gyönyörű versnek a gondolatisága egész évben táplálna minket, ha felismernénk a benned és bennem lakozó Mindenséget, ha nem feledkeznénk el a megújhodás lehetőségéről, ha megváltoznánk, és minden napunk a szeretetről szólna!"
.
Aranyosi Ervin
.
Mi lenne, ha a Karácsony...
.
Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
.
Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor, újjá is születne.
.
Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?
.
Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?
-
"Ez a kívánságunk már nagyon régi, és várja, hogy egyszer beteljesüljön. Minden írásunk erről a csodáról szól, és aki tudja, az tudja, csak rajtunk múlik, mikor változtatunk az életünkön. A régi előadások a boldogabb élet megvalósíthatóságáról szóltak. Mi is gyönyörű gondolatokat fogalmazunk meg a szabadságáról, meg mindenről, de igaza van Juditnak, komoly kérdés, vajon igazolnak-e minket a mai tetteink?"
-
"Köszönjük azon társaink önzetlenségét, akik eddig bármiben segítették a közös munkát, és mindent megtettek, hogy másokhoz is eljuthassanak a fényadás gondolatai! Tegyünk meg ezután is minden tőlünk telhetőt!"
-
"A mi hagyatékunk olyan gazdagságról szól, ami mindenki örömére szolgálhatna! Vajon mi miért nem osztjuk meg mindenünket, amink van, amit Palitól kaptunk?
Azok, akik megelégszenek a képernyőn keresztül nyújtott ajándékokkal, megérdemelnék, hogy a hagyatékunkat a maguk teljességében itt ingyen megkapják. Akik pedig inkább otthon, a szobájuk csendjében lapozgatnák az írásokat vagy egy kályha melegénél hallgatnák szívesen a felvételeket, azok ezt megfizetnék, és ezzel teljesülhetne a "kényelemi kívánság" is. Teljesíthetetlen kívánság, hogy mindenki szabadon válogathasson az írások és a felvételek között?"
-
"A hagyatékunk gondozása elsősorban a mi feladatunk. Talán az ünnepek hatására a szívünk most könnyebben befogadja, és nem veszik majd társaim ünneprontásnak, ha azt mondom, a szavakat csak akkor tekinthetjük szívből jöttnek, igaznak, ha a mindennapi életünkben megéljük a szeretetet, és az életünket ez tölti ki. Pali mondta annak idején: Meggyőződésem, hogy a megfogalmazott gondolatok önmagukban semmit sem érnek. Értéküket a tettfedezet adja. Nem önmagam megfogalmazottsága, hanem tetteim kerülnek a lényeg mérlegére."
-
"Pali egy különleges ember volt, és két közösséghez is tartozott egyszerre. Egyrészt a legszorosabb kötelékkel a családjához, másrészt az érdeklődők és a követők csoportjához, a fényadókhoz. Amíg élt, szabadon rendezte el az életét, osztotta be az idejét és tette, ahogyan jónak látta. De a halála után minden megváltozott, mert a törvények szerint a személyéhez kötődő hagyaték (a munkáinak felhasználási joga), mivel erről másképpen nem rendelkezett, a családjára szállt.
Az élet nem mindig ad lehetőséget a könnyű döntésre, de szerencsénkre a szívünk mindig kész kisegíteni minket. A gyermekek nem választhatják meg a szüleiket, ebből következően a hagyaték gondozásának "kötelezettsége" leginkább azokra hárul, akik önként és direkt akarattal vállalták a fényadóságot, és ezzel együtt a feladatot: a tanítások gondozását és másokhoz való eljuttatását."
-
"Pali tanítása szerint a teljesen ingyenes, anyagi nyereség nélküli hozzáállás a fényadói attitűd alapja. A fényadók sokat dolgoztak azon, hogy a társadalmi igazságosság szerint kialakult helyzetben megmaradjon a béke, és a közlések tekintetében ne kerüljünk összeütközésbe a joggal. Hál' Istennek ez eddig sikerült, és örvendetes, hogy van a fényadóknak egy önzetlen közösségi helye."
-
"Kívánom, akik Pali örököseinek tekintik magukat, azok a szeretet, az elfogadás és a belátás jegyében legyenek képesek megőrizni minden tekintetben az egyensúlyt! Közben nem árt megfontoltnak és elővigyázatosnak lenni, mert a családon és a fényadókon kívül voltak és vannak olyan személyek, akiket sem a jog, sem a becsület nem érdekel, mert mindenből, amiből tudnak, pénzt akarnak csinálni!"
-
"A karácsony hangulatában sok mindenen elgondolkoztam, többek között az is eszembe jutott, milyen sajnálatos, hogy a találkozóink megszűnésével másoknak is egyre kevesebb jutott belőlünk és Paliból! Vajon eljön-e még egyszer az az idő, amikor havonkénti rendszerességgel találkozhatunk?"
-
"Az ingyenesség a feltételszabás- és viszonzásvárás-nélküliség valósága. A fényadó árasztja magát, a szeretetét. Megosztja másokkal a csodáját, a gondolatait, érzéseit, tapasztalatait és átadja minden tudását. Ez a teljesség gyakorlata. Ami a szívünk mélyén a csendben hallgat, megvalósulásra vár! Kínáljuk tiszta szívvel a boldogságot mindenkinek!"

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Hozzászólások
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_