.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Hozzászólások
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
.
34. Kedves levélírók!

Hálával és köszönettel vettük a bíztató sorokat, a jókívánságokat, és nagyon örültünk a versnek. Amikor a születést ünnepeljük, magától értetődik, ha az életünk egészét érintő vágyainkról is beszélünk. A kölcsönös szeretet és a reményekkel teli vágy teszi még különlegesebbé a karácsonyt.
Természetesen az év minden napján örömmel fogadjuk bármilyen téma felvetését, mert a szeretet által vezérelt gondolatokra nagy szükségünk van a mai időkben. A közös gondolkodás, már sokszor megtapasztaltuk, nagymértékben segíti a személyes fejlődésünket, új lendületet ad az életünknek, és megteremti a közös cselekvés lehetőségét. Reméljük, az előttünk álló években is együtt fogjuk szolgálni mindazt, ami a hitünkből fakad.
-
"Jó, hogy a karácsonyról szóló vers felkerült az ünnepeket köszöntő oldalra. Én nem ismertem, és mikor olvastam, olyan érzésem volt, mintha direkt nekünk íródott volna. Hatása napokig elkísért, örömet szerzett és elgondolkoztatott.
Milyen nagy csoda lenne, ha mindannyian megélnénk a boldogságot, és szeretettel jobbá tennénk az egész világot! De jó lenne, ha ennek a gyönyörű versnek a gondolatisága egész évben táplálna minket, ha felismernénk a benned és bennem lakozó Mindenséget, ha nem feledkeznénk el a megújhodás lehetőségéről, ha megváltoznánk, és minden napunk a szeretetről szólna!"
.
Aranyosi Ervin
.
Mi lenne, ha a Karácsony...
.
Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
.
Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor, újjá is születne.
.
Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?
.
Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?
-
"Ez a kívánságunk már nagyon régi, és várja, hogy egyszer beteljesüljön. Minden írásunk erről a csodáról szól, és aki tudja, az tudja, csak rajtunk múlik, mikor változtatunk az életünkön. A régi előadások a boldogabb élet megvalósíthatóságáról szóltak. Mi is gyönyörű gondolatokat fogalmazunk meg a szabadságáról, meg mindenről, de igaza van Juditnak, komoly kérdés, vajon igazolnak-e minket a mai tetteink?"
-
"Köszönjük azon társaink önzetlenségét, akik eddig bármiben segítették a közös munkát, és mindent megtettek, hogy másokhoz is eljuthassanak a fényadás gondolatai! Tegyünk meg ezután is minden tőlünk telhetőt!"
-
"A mi hagyatékunk olyan gazdagságról szól, ami mindenki örömére szolgálhatna! Vajon mi miért nem osztjuk meg mindenünket, amink van, amit Palitól kaptunk?
Azok, akik megelégszenek a képernyőn keresztül nyújtott ajándékokkal, megérdemelnék, hogy a hagyatékunkat a maguk teljességében itt ingyen megkapják. Akik pedig inkább otthon, a szobájuk csendjében lapozgatnák az írásokat vagy egy kályha melegénél hallgatnák szívesen a felvételeket, azok ezt megfizetnék, és ezzel teljesülhetne a "kényelemi kívánság" is. Teljesíthetetlen kívánság, hogy mindenki szabadon válogathasson az írások és a felvételek között?"
-
"A hagyatékunk gondozása elsősorban a mi feladatunk. Talán az ünnepek hatására a szívünk most könnyebben befogadja, és nem veszik majd társaim ünneprontásnak, ha azt mondom, a szavakat csak akkor tekinthetjük szívből jöttnek, igaznak, ha a mindennapi életünkben megéljük a szeretetet, és az életünket ez tölti ki. Pali mondta annak idején: Meggyőződésem, hogy a megfogalmazott gondolatok önmagukban semmit sem érnek. Értéküket a tettfedezet adja. Nem önmagam megfogalmazottsága, hanem tetteim kerülnek a lényeg mérlegére."
-
"Pali egy különleges ember volt, és két közösséghez is tartozott egyszerre. Egyrészt a legszorosabb kötelékkel a családjához, másrészt az érdeklődők és a követők csoportjához, a fényadókhoz. Amíg élt, szabadon rendezte el az életét, osztotta be az idejét és tette, ahogyan jónak látta. De a halála után minden megváltozott, mert a törvények szerint a személyéhez kötődő hagyaték (a munkáinak felhasználási joga), mivel erről másképpen nem rendelkezett, a családjára szállt.
Az élet nem mindig ad lehetőséget a könnyű döntésre, de szerencsénkre a szívünk mindig kész kisegíteni minket. A gyermekek nem választhatják meg a szüleiket, ebből következően a hagyaték gondozásának "kötelezettsége" leginkább azokra hárul, akik önként és direkt akarattal vállalták a fényadóságot, és ezzel együtt a feladatot: a tanítások gondozását és másokhoz való eljuttatását."
-
"Pali tanítása szerint a teljesen ingyenes, anyagi nyereség nélküli hozzáállás a fényadói attitűd alapja. A fényadók sokat dolgoztak azon, hogy a társadalmi igazságosság szerint kialakult helyzetben megmaradjon a béke, és a közlések tekintetében ne kerüljünk összeütközésbe a joggal. Hál' Istennek ez eddig sikerült, és örvendetes, hogy van a fényadóknak egy önzetlen közösségi helye."
-
"Kívánom, akik Pali örököseinek tekintik magukat, azok a szeretet, az elfogadás és a belátás jegyében legyenek képesek megőrizni minden tekintetben az egyensúlyt! Közben nem árt megfontoltnak és elővigyázatosnak lenni, mert a családon és a fényadókon kívül voltak és vannak olyan személyek, akiket sem a jog, sem a becsület nem érdekel, mert mindenből, amiből tudnak, pénzt akarnak csinálni!"
-
"A karácsony hangulatában sok mindenen elgondolkoztam, többek között az is eszembe jutott, milyen sajnálatos, hogy a találkozóink megszűnésével másoknak is egyre kevesebb jutott belőlünk és Paliból! Vajon eljön-e még egyszer az az idő, amikor havonkénti rendszerességgel találkozhatunk?"
-
"Az ingyenesség a feltételszabás- és viszonzásvárás-nélküliség valósága. A fényadó árasztja magát, a szeretetét. Megosztja másokkal a csodáját, a gondolatait, érzéseit, tapasztalatait és átadja minden tudását. Ez a teljesség gyakorlata. Ami a szívünk mélyén a csendben hallgat, megvalósulásra vár! Kínáljuk tiszta szívvel a boldogságot mindenkinek!"

.
A lap tetejére
.
Hozzászólások
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_