.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Hozzászólások
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
.
35. JI.

Köszönöm a feledhetetlen estéket! A szerető magatartás létkérdései örök témát jelentenek a számunkra. Engem is elragadtak László András gondolatai, ha az időm engedi, szívesen olvasom az írásait. Az utolsó témánkhoz talán érdemes lenne idézni a következő rövid részletet, hátha vannak még rajtunk kívül, akik kívánják a mélyebb eligazodást. Szerintem nem sokan ismerik ezeket a megalapozó gondolatokat, továbbra is remélem, másoknak is tanulságosak lesznek!
Szeretettel: JI.
-
"A lét és a tudat egybeesése különböző vonatkozásokban a nyugati filozófia története folyamán is felmerült. A görögségtől kezdve napjainkig mindig is voltak olyan filozófiai irányzatok, amelyek ugyan különböző megközelítésekben, de ezt a tudati és létbeli egységet hangsúlyozták - általában azonban a végső konzekvenciákig nem mertek eljutni.
-
Tudjuk, hogy még azok a filozófiai áramlatok is, amelyek a szubjektív idealizmusban a legmesszebbre mentek, a filozófiai lexikonok közhelyei szerint mindig megtorpantak ott, ahol az ismeretelméleti vagy lételméleti szolipszizmus felmerült. A szolipszizmus annyit jelent, hogy 'csak önmagam', 'csak önmagamra alapozott'; egyes szám első személyre vonatkoztatva és kifejtve: csak én magam vagyok, rajtam kívül senki és semmi nincs. Ez a 'rajtam kívül senki és semmi nincs' természetesen nem az emberi személyre vonatkozik: nyilvánvaló, hogy sok ember van, sok emberi személy van, de csak egy alany.
-
Amit tehát azonnal tudatosítani kell, az az emberi személyek sokasága és az alany egyetlensége, mert a legvulgárisabb elméleti tévelygést idézheti elő az, ha valaki a perszonális létet, az emberi perszonalitást tekintené egyetlennek. Az alany megelőzi az embert, és megelőzi a világot. Az alany a tudat centruma. A 'tudat centruma' azt jelenti, hogy a tudat ura. A 'tudat ura' pedig azt jelenti: a Lét Ura.
-
Az alany uralja a létet, de nem valamilyen elvontságként, nem egy lételméleti elvontságként. Az alany mindig én vagyok, vagyis csak egyes szám első személyben vethetem fel. Ha megszólalok, mint emberi perszonalitás szólalok meg, és ezen az emberi perszonalitáson keresztül, mint alany szólalok meg. Az alanyt nem lehet másfelé keresni, csakis az egyes szám első személy irányában, máskülönben nem található meg."

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Hozzászólások
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_