.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Hozzászólások
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
.
41. Judit és Péter

Az idei jubileum kapcsán szeretnénk megosztani veletek néhány emlékünket. Életünk megreformálása ma is aktuális, érdemes egy-két mozaikkockát visszaidéznünk a régi témáinkból: Reformáció, reform, életreform - Gyakran beszélgettünk róla, bizonyára emlékezni fogtok rá, az idézeteket Pali előadásain sokszor hallhattuk, például az önárasztás gyakorlatával kapcsolatosan.
-
Az elmúlt évszázadokban sokat változott a reformtörekvéseink tartalmi megfogalmazása. Régen elsősorban teológiai útkeresés volt. A bűnbocsátó cédulák gyakorlata után a megigazulás felé vezető lépés szükségszerűen következett. Luther és még sokan mások által formálódva hamar átlépte az egyház határait. A folyamata mélyen érintette az egyház, a teológia és a vallásosság mibenlétének a reformját is. Fontos újra és újra megvizsgálni, merre haladunk, hogy önmagunkat az igaz tartalmak felé irányítsuk, és a régi büntető Isten-képet felváltsuk egy szeretet-központú világképpel.
-
A reformáció nem a múlt eseménye, hanem egy ma is zajló, aktív folyamat. A szellemi és a gyakorlati irányítás reformja nélkül nem tudjuk megújítani az egész emberi társadalmunkat. A szeretetközpontú világkép ahhoz szükséges, hogy a társadalmi béke és az egyéni boldogság evilági megvalósítása kerüljön az előtérbe. A szeretet a Teremtő és az ember közti kapcsolatban csak a részünkről kétséges, és a szeretet gyakorlata csak az ember és az ember közti kapcsolatban esetleges. A reform végső célja: rátalálni a valódi hinni-tudásra, ami által az élet minden területe új értelmet nyer egyéni és társadalmi szinten egyaránt.
-
A cselekvés szabadsága egyetemes adomány. Mi, emberek a létező világot minden cselekvésünkkel alakítjuk, átalakítjuk. És ez akkor is így van, ha nem vagyunk tudatában, mit érdemes vagy mit szabad megtennünk. Régen parancsolat formájában próbálták megfogalmazni a mindennapok helyénvaló cselekvéseinek irányát, módját. Mára nemcsak egyszerűen visszatérünk a régen megfogalmazott igaz igékhez, hanem egy további lépést is megteszünk. Hála az elődeink munkálkodásának, ma már tudjuk, ha megtaláltuk, amit a szívünk mélyén hordunk, akkor képesek leszünk eggyéolvadni vele.
-
A reform alapvető fontosságú mindenki életében. A cselekvés szabadságával mindannyian rendelkezünk, de aki a teremtés mibenlétét, valódi folyamatát nem ismeri, az olyan cselekedeteket is megtesz, ami önmagának és másoknak is nagyon megnehezíti az életet. Aki nem tudja, hogy maga is teremtő, az nem veszi észre, hogy saját maga hozza létre azt a helyzetet, amitől szenved, és ami egyre inkább eltávolítja őt a valódi ragyogástól.
-
Mára megértettük, törvények szerint csak az tud élni, akiben a parancsolatok szerinti élet nem egy külső létező útmutatásaként tudatosul, hanem - felismerve a saját isteni mivoltunkat - felvállaljuk, hogy aszerint élünk. Amikor a tudatunkban eggyéválunk a létezés forrásával, akkor világosodik meg bennünk valójában, hogy a szabadságunk révén mi is teremtők vagyunk. És aki teremtő, az tudja, minden cselekvésünkkel képesek vagyunk változtatni a világunkon, hogy egy emberibb, megértőbb világban élhessünk és élhessenek az eljövendő nemzedékek.
-
"Reformálni, latin eredetű szó, annyit jelent, mint újra formát adni valaminek, ami elromlott. De mindannyian érezzük, e szó jelentéstartalma sokkal több. Nemcsak a formáról, a külső alakról van szó. Az új, a születőben lévő, a csődöt mondott múlt romjain, a csömörrel teli jelen igényelte igazabb tartalom az, ami reformért kiált. Lett légyen egy emberi közösség (csoport, réteg, nép, nemzet) vagy az egyéni ember, ha reformtörekvése csak a részekre vonatkozik, az igényelt új rend helyett csak zavart, káoszt kap cserébe. A reform mindig az egész ügye!"
-
"A reform vagy belső vagy semmilyen. Döbbenetes, hogy annyi kudarc után még mindig kint keressük azt, amit csak belül találhatunk meg. Az Út bennünk van."
-
"A reform folyamat. Az elégedetlenségből fakadó változtatásigény, mint búvópatak a mélyben, csendben, a víz sziklát emésztő erejével működik bennünk, míg egyszer csak egy megrendítő létpillanatban forrásként a felszínre tör."
-
"A szabadságom a legmélyebben rejtezik, semmi és senki el nem veheti tőlem. Ami csak az enyém. Csak nekünk, embereknek adatott meg a szabad döntés a létezés értelmének, az önárasztásnak megvalósítására vagy megtagadására. Míg rajtunk kívül minden létező válogatás nélkül, ingyen árasztja magát, mert van, addig mi, emberek ezt csak a szabad döntésünk révén valósíthatjuk meg. A létezés lehetőségét valósággá tesszük a valódi életreformban, az egészség, a teljesség, a valós létezés felé tett lépésben, az önárasztásban."
-
"Csak mi, szabadsággal áldott emberek tudunk úgy lenni, hogy nem vagyunk. Mert mi tudjuk nem adni magunkat. Éppen ezért a mi önárasztásunk a Mindenséget megrendítő gyönyörű tett, teremtés."
-
"Az életreform: megtalálni magunkban azt a csodát, amelyet mindannyian a szívünkben hordunk. Ez belülről hatja át lényünket, és ragyogásával betölt minket és a Mindenséget."
-
Nekünk, ma élőknek megadatott, hogy az életünkben megtaláljuk és valóra váltsuk a csodát!

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Hozzászólások
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_