.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Hozzászólások
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
.
44. Kedves társak!

Nagyon élvezetesek voltak az együttléteink. Jó volt találkozni Veletek. Kár, hogy az év első felében nem mindenki tudott jelen lenni a beszélgetéseinken. Azok kedvéért, akik nem hallhattak mindent, összefoglaljuk a lényeget. A központi témánk: 'Van-e bátorságunk másként gondolkodni?'.
-
"Ismét sorsdöntő időket élünk, és mindenkinek tudnia kell, mit támogat, minek nem ad teret, kiáll-e a szeretteiért, a jövőnkért. Ezekben az időkben csak a gyökereinkből meríthetünk erőt!"
-
"Akik valaha hallották, olvasták már az alábbi gondolatokat, vajon milyen következtetésekre jutottak?
- Én vagyok a világ világossága.
- Aki hisz bennem, az ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amiket én, sőt még nagyobbakat is.
- Ti vagytok a világ világossága.
- Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, tegyétek meg Ti is.
- Mindenkinek hatalmat is adott arra, hogy 'Isten gyermekévé' legyen.
Megértettük-e valóban az 'üzenetet'?"
-
"A sokféle értelmezésből egy, ami ha egyetemes lenne, nagyságrendekkel megkönnyítené az életünket.
Mindenkiben ugyanaz a lényeg lakik. A világ világossága neked is a valódi éned! Aki befogadta az igazi fényt, aki megértette, hogy mindenkiben ott van a 'világosság ereje' - a tiszta fény, az a gyakorlatban is követni tudja a szeretet útját. Aki szeretetben kíván élni, a példa alapján megteheti. A világosság erejéből az út megnyílt mindenki előtt. A szeretet által képessé váltunk és képesek vagyunk megvalósítani mindent."
-
"Emlékezetes az életünknek az az időszaka, amikor a 'Hogyan lehet befogadóvá, odaadottá, elfogadóvá válni?' gondolatait megismertük.
- A Teremtő teljes magát odaadta a létező világnak.
- A Mindenség a teremtőerő által létezik.
- Mindenhol a teremtett világban vagyunk, benne élünk, mozgunk.
- Egyek vagyunk a Mindenséggel.
.
Amikor már képesek voltunk elhinni és a közös szeretet-gyakorlatunk nyomán tudni, hogy most is itt van a jelenben, bennünk is megvan a Teremtő ereje (a létezés valódi forrása), akkor minden megadatott a számunkra! Szinte minden magától megtörténik, most már csak akarnunk kell és tudnunk kell megtenni.
-
A 'Teljes' magát odaadta a létező világnak - azt jelenti, mindenét megosztotta Veled! Ha a szíveddel és a tudatoddal is magadba fogadod a szeretetet, a fényt, boldoggá válsz általa. Csak arra ügyeljünk, hogy ne másban keressünk eligazodást, mert akkor nem azt fogadjuk magunkba, ami által mindent valóra válthatunk az életünkben."
-
"Nem mindegy, hogy mi a hitünk tartalma, mert az az életünk fundamentuma. Hit nélkül nincs szabadság, szabadság nélkül nincs befogadás, befogadás nélkül nincs szeretet és szeretet nélkül nincs valódi élet. Minden és mindenki valójában 'fényből, szeretetből' van. Minden. Velünk együtt."
-
"Amikor az elmúlt évtizedekben a befogadásról beszélgettünk, akkor valójában a szabadságunkról alkotott képünket fogalmaztuk meg. A szabadság értelmezése két alapvető felfogás köré csoportosítható.
Az egyik szerint arra kell törekedni, az a cél, hogy minél kevesebb korlátom legyen, és mindenkor azt tehessek, amit én akarok. - Ebben a felfogásban kimondatlanul is ott van az, hogy nem igazodom senkihez, és nincs szükségem a közösséghez tartozásra.
A másik szerint, az az ember is szabad, akinek önként vállalt korlátai vannak. Vagyis a szabadságom a másik ember szabadságának határánál ér véget. - A korlát itt azt jelenti, hogy egymás szabadságát tiszteletben tartva, közösen alkotjuk meg az egymáshoz igazodás értékrendjét."
-
"Őszinteség nélkül nincs igazi szeretet, egy másik emberrel való igaz kapcsolat nélkül nem ismerhetjük meg és nem élhetjük át szellemi mivoltunk, a létezésünk valódi gyakorlatát.
Talán az egyik legbonyolultabb kérdéskör a 'Hogyan különböztessük meg a valós és a valótlan dolgokat?', illetve a 'Mely felfogást kövessük az életünk folyamán, ami megteremti a boldogabb élet lehetőségét?' Ezeket a témákat még sokszor elő fogjuk venni."
-
"Az nem önzés, ha az örömödet keresed, miközben körülöttünk megannyi a szenvedés. Ha már örömben élsz, ezt az örömöt ki is sugárzod, és ezzel segítesz másoknak is, hogy ráleljenek a saját boldogságukra.
- Az álmaink megvalósításának útja a tiszta öröm útja.
- Ha átlátsz az illúziókon, látni fogod, hogy csak a jelenben létezhetsz.
- A jelen a Teremtés örök pillanatának kibontakozása.
Ha örömben akarsz élni, venned kell a bátorságot arra, hogy teljes felelősséget vállalj a saját életed állapotáért!"

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Hozzászólások
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_