.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Hozzászólások
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
.
54. Fényadó társam!
Utadat kísérje szeretet!

Ahogyan ígértük, kihasználtuk az elmúlt év kényszerű helyzetét. Most a korábbi években átbeszélt témák és megállapítások közül válogattuk össze azokat, amik körül sokat időztünk.

- Az ember észreveszi, hogy lát, és mégsem a látással látja, hogy lát.
- Más a látás és más a látásnak tudata.
- Mindenkinek pont olyan a látása, amilyenné önmagát formálta.
- A tényeknél egyetlen makacsabb dolog van: az emberi meggyőződés.
- Segítse utadat a szeretet, és adjon erőt az Önmagadra találáshoz!

Évezredes tapasztalat, az ember szellemi adottsága lényegét tekintve szuverén, teremtő erővel bír, és a tettei mind pozitív, mind negatív irányba megvalósíthatók. A cselekvések hátterét elemezve felfedezzük, azt a gondolati modellek mennyire befolyásolják.
-
A koncepció-készítés egyik formája, amikor a teóriák és az érdekek logikai kombinációit célzatosan úgy kapcsoljuk össze, hogy azzal megvezethessük a társainkat. A másik formája, amikor az elképzeléseket és a logikai elemeket úgy rendezzük egy koncepcióvá, hogy az egyetemesen szolgáljon minden embert, és pozitív irányba mozdítsa a látásmódunkat. A pozitív irány alapja a valósághoz való közelítés.
-
Irányítsuk a figyelmünket most a Mindenség egészére, ahol a feltételezéseink szerint egyszerre több univerzum is létezhet. Ezek lét-periódusai jelenleg más és más ponton tartanak, tágulnak, majd összehúzódnak. A Mindenség keletkezéséről, történéseiről kevés a valós ismeretünk, ezért azokat az elképzeléseinkkel egészítjük ki.
-
És ez a mi világunkra is érvényes! Számtalan kérdésre nem tudjuk a választ, pedig mennyire kívánjuk a bizonyosságot, amikor felmerül a létezésünk kezdete és hogyanja! A helyzetünket fogadjuk el, és a kérdéseinket tartsuk napirenden! Közben ügyeljünk rá, hogy a bizonyosság vágya ne szülhessen hamis magyarázatokat, de tartsuk fenn a gondolkodás szabadságát, mert az a fejlődésünk záloga!
-
Jelenleg számunkra az lenne fontos, hogy az életünkben képesek legyünk jól kihasználni minden adottságot, amit a világunk nyújt nekünk. Ezt szoktuk úgy fogalmazni, mindent megkaptunk ahhoz, hogy békésebben éljünk, és legyen elegendő kitartásunk az életünk alakításához. Ehhez viszont a valósághoz közelítő gondolatok kellenek! Pontosan ezt szolgálja a 'mindent megkaptunk' koncepciója, ami tudatosítja: bennünk van az a csoda, ami a mindenség létezését is lehetővé teszi és formálja.
-
Elődeink az élet számtalan oldalát megélték, és a tapasztalataikat megkísérelték átadni. Próbáltak minket tanítani, de valami nehezíti a valódi megértést. Az okok egy része az értelmezésben, más része a mindenséget valóságosan átfogó szemlélet hiányában keresendő. A világunkról ma már sokkal több a valós információ, mégsem változott a helyzet. Jó példa erre a 'mindent megkaptunk' megértése. Ebben a teljes támogatottságunk benne van, mégis sokan úgy gondolják, azt külön kérni kell. Vajon miért nem ismerjük fel, hogy a támogatásnak pont a gondolati szabadságunkkal élve állunk ellen?
-
Fogalmazhatjuk úgy is, egy szemüvegen keresztül látjuk a világot. De nem a szemüveg maga a probléma, hanem a látásmódunk. Amikor határok közé szorítjuk az értelmezésünket, az igen komoly akadály az életünk kiteljesítésében. Ma már tudjuk, a teremtés minden pillanatában ami és aki létezik a mindenségben, az pontosan olyan, amilyen. Ez az egyediség jellemzi mind az anyagi, mind a szellemi világ létezőit. A gondolataink is könnyen egy zárt rendszerré merevednek, ha nem értjük meg a teremtés abszolút szabadságát.
-
Amikor belépünk a teremtés aktív folyamatába, tudatosítanunk kell: nagy szükségünk van a nyitott gondolkodásmódra, mert az határozza meg a fejlődésünket! A fényadást úgy definiáltuk, hogy valóban fényt és szeretetet csak akkor adhatunk, amikor túllépünk önmagunk korlátain. A fényadó a szeretet alapvető szerepével együtt igyekszik átfogni a mindenség egészét, hogy általa részese lehessen a csodának.
-
Az egyéniségünk megtartása mellett is lehet szélesíteni a látókörünket, hogy általa meglássuk, ami a másik ember valójában, és lássuk a világunk valódi arcát is. Pontosan ezt tesszük mi is a fényadás gyakorlatában! Fogalmazhatjuk úgy is, ilyenkor levesszük a szemüvegünket, és ez nemcsak egy fantasztikus élmény, hanem maga a csoda, mert az egyediségünkkel együtt képes összekapcsolni minket egymással.
-
Ha készen állunk a valóság darabkáinak befogadására, és sok ember megosztja, összeadja a tapasztalatait, érzéseit, gondolatait, vagyis mindenünket megosztjuk egymással, lesz esélyünk egy a valósághoz jól közelítő világkép megalkotására.
-
A világunk kialakulásának első pillanatát és magát a fejlődés folyamatát nevezzük teremtésnek. A teremtő a Mindenség Forrása, amiből kiindult a létezés, és azt a forrást, akiből kiindult az élet, nevezzük a Mindenség Szívének. A szív jelképezi azt, hogy a világ minden pillanatának létét a szív működése táplálja. Ez a forrás biztosítja minden létezőnek az életét, és a jelen pillanatban is működteti az egész evolúciós folyamatot. A mi világunk jelenlegi halmaza kb. 13 milliárd éve tágul, és az a pont a kezdete, amikor ez a folyamat elindult.
-
Az ember a kezdetek idejéhez mérve csak az utolsó néhány perc óta létezik, de a megszületésünk évmilliárdokon át tartó fejlődés eredménye, beleértve az emberi tudat kialakulásának folyamatát is. Ha a világ valóságos létezésének egész folyamatát figyelembe vesszük és megértjük, megfelelő útmutatást kapunk az életünk gondjainak megoldására is. Ezt szolgája a modellünk, aminek révén az értelmünk virtuális terében a Mindenség Szíve, a gondolataink és az érzéseink egy egységgé formálódhatnak.
-
A létezés értelmét a valódi megosztás lehetősége adja. A Mindenség Szívének élete bennünk több mindent is meghatároz: egyrészt azt, hogy a viszonyunk csak mellérendelt lehet, másrész azt, hogy a mi létünk is csak teljesen szabad lehet. Ezért nem kaptuk készen a gondolataink kizárólag pozitív irányát biztosító megoldásokat, mert akkor csak, mint programozott lények lehetnénk a világunk részei. De mi mindent megkaptunk! És ebben a gondolatban az ember-élet teljessége is benne van.
-
A teljességünk teszi lehetővé, hogy az életünk kihívásaira idővel képesek legyünk megtalálni a válaszokat. A fejlődéshez kell ismernünk a létezés törvényeit, amiket csak úgy követhetünk, ha a tudatunk és a szívünk teljesen összekapcsolódik a Mindenség Forrásával. Egy szabad létezőnek mindent a saját életében kell megalkotnia! Mi nemcsak a létezésben, hanem a Mindenség Szíve életében is részesülünk, és pontosan ez az adottságunk határozza meg a feladatainkat. Kívánjuk, járj sikerrel, és az utadat kísérje szeretet!

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Hozzászólások
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_