.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Hozzászólások
.
Gondolatok a fényadásról
.
Vissza
.
57. A fényadók üzenete
Építsünk fény-kapcsolatokat!
1. rész

A világunk állapotának alakulásával, a nem kívánt helyzetek megelőzésével több könyvtárnyi leírás foglalkozik, de láthatóan ezekből mégsem voltunk képesek tanulni. Mára ismét sokan törekszenek egymás legyőzésére, így akár a világunk teljes pusztulásának lehetőségével is kénytelenek vagyunk szembenézni. Sokat beszélgettünk a jelenleg kialakult helyzetről, és ezekből emeltük ki, az eredeti sorrendet megtartva, a lényegesebb gondolatokat.
-
A világ működésének ismeretét a ma élők is a tanultak és az elképzeléseik keverékéből építették fel, amihez képest sok meglepetést okozó gondolat hangzott el a fényadás előadásain. Az egyik, ami megdöbbenést keltett, a minden problémánknak egyedüli és kizárólagos okai mi vagyunk gondolata volt. És ezt még csak fokozta, a minden felelősség csak a miénk lehet következtetése. Ebben a felfogásban nincs benne az előre elrendeltetés és a jó útra terelgető büntetések sokasága sem, ezért volt, aki nem is hallgatta tovább.
-
A világ valóságának kapuja csak akkor nyílik meg, ha a létezésünk tényeit megfelelően értelmezzük. A világunk olyan törvényszerűségeket mutat, ami sem az elrendeltetés, sem a csak véletlenek alapján szerveződve nem lehetne pont olyan, amilyen ma. Ezt a hagyományos szemlélettel bírók nehezen tudták befogadni. A valóság kapuján átlépett ember viszont úgy látja, a teremtés a szellem és az anyag kölcsönös egymásba alakulása révén adja mindazt, ami ma van. Ez a magja a létezés forrásáról alkotott képének.
-
A porból lettünk és porrá leszünk megfogalmazása is a létezés teljes körét igyekezett megragadni, amihez előzményként feltételezte a szellemi létet. Amikor szellemi létről beszélünk, akkor fontos megjegyezni egy a létezést meghatározó tényt. Bármilyen információval rendelkező entitás a magában hordozott tartalmat csak egy valóságos és stabil információs rendszerben képes fenntartani. Ebben az értelemben minden információt tároló rendszer konkrét, anyagi természetű, de az információ tartalma mindig szellemi eredetű.
-
A létezésben felbukkant az ember, aki a tudatában megjelenítheti a világa képét. A szellemi fejlődése révén képes megérteni az életét támogató és az azt ellehetetlenítő dolgokat és körülményeket. Ebben alapvetően különbözik minden más lénytől. Valódi alkotó képességgel rendelkezik, és a szabad tudati feltöltődés adottságával bármilyen életutat bejárhat.
-
Ma már tudjuk, ez a képesség az egymással való békés élet kialakítását is lehetővé tenné, és egy közösen megalkotott értékrend alapján elérhetnénk a fejlődésnek azt a fokát, ami megnyitja számunkra a csillagok felé vezető utat. Látszólag sok idő négymilliárd év, amikor a nap eléri a saját fejlődésének azt a szakaszát, ami kiolt minden életet a földön, és ha addig nem sikerül békében fejlődnünk, nem tudunk átköltözni máshová.
-
Minden ember egy személyben születik meg, és a tanulása során kialakíthat egy pozitív értékrendet, de a benne foglaltak csak akkor lesznek érdemi hatással szélesebb körben, ha azt nem egy személy, hanem egy nagyobb csoport képviseli. A nagyobb és összetartó csoport létrejötte jelzi vissza, hogy a pozitív értékrend valóban tükrözi-e a személyek kívánságát. Ha egy személyt vagy egy közösséget mások folyamatosan támadnak és ezzel gyengíthetik, érdemes elgondolkodni, megfelelő-e az értékrendjük minden eleme.
-
Az emberiség jövője megkívánja a különböző kultúrák elválasztó hatásainak felszámolását, és a minden embert szolgáló közös értékrend kialakítását. A pozitív érték képviseletéhez szorosan hozzátartozik a negatív értéket képviselők megakadályozása az aktív cselekvésben. Vigyázni kell, mert sokan úgy gondolják, nem a valóban embert szolgáló értékek, hanem a különböző kultúrák szimpla összekeverése és a személyiség felszámolása vezet egy tartós és békés közösség kialakulásához.
-
Akik valóban az embert kívánják szolgálni, azoknak meg kell tanulni tisztelni a személy szentségét, amihez szorosan hozzátartozik a valóságnak megfelelő gondolat-tartalom. Ez a valós világkép alapja. A fényadás azt a szemléletet próbálta bemutatni, ami lehetővé teszi a biztos és fényes egymáshoz kapcsolódást. Ezért sokszor kerültünk összeütközésbe másokkal.
-
A különböző kultúrák és filozófiák tanításait mi nem kívánjuk boncolgatni vagy megcáfolni. A megfogalmazásaink csupán a valóságban működő gondolatokat próbálják ezekből kiemelni, egy tiszta szív vezetésével. Így építjük fel azt a nézetrendszert, aminek segítségével végre szembe tudunk nézni minden kihívással. Erre mindenkinek szüksége van, hogy meg tudjuk menteni a civilizációnkat.
-
A fényadói tapasztalatainkból következően két elképzelést ütköztetünk, amikor a valóságban élő ember gondolatain keresztül megpróbálunk rávilágítani a célhoz vezető útra. A létezés egyformán támogatja az elképzelt valóság és a tényeket végiggondoló, racionális valóság emberét. Így, úgymond, az ég és a föld is képviselve van, ami segít körüljárni az egymásnak ellentmondó gondolatokat. Ha akarjuk, és képesek vagyunk végigjárni ezt az utat, eljuthatunk a szeretetteli egymáshoz kapcsolódáshoz és a békéhez.
-
A civilizáció-mentés céljával mindenki egyetért, de a megvalósítás gyakorlatában más-más utat kíván járni. A kérdés az, melyik vezet a szerető, békés és stabil élethez? Akik ilyen kapcsolatra vágynak, azokra azt mondjuk, fényes kapcsolatot szeretnének. A fény-kapcsolat célja a kölcsönösség és a tisztaság elve szerinti egymáshoz kapcsolódás. Ez a folyamat magában foglal minden gondolatot és érzést, amit csak tiszta szívvel és őszintén szabad egymással megosztanunk.
-
Vannak, akik a kapcsolathoz szükséges ismereteket nem az ember világára jellemző feltételrendszerre alapozzák, hanem egy elképzelt valóságból merítik. Ilyen kapcsolat van a mennyei és a földi lét világában megfogalmazottak esetében is. Az egyik lény abszolút tökéletes, a másik pedig csak a tökéletesség felé törekvő lehet. Ez a különbség pedig áthidalhatatlan.
-
Sajnos, aki azt hiszi, csak a halála utáni élet hozhatja el a fényes állapotot, az az életében sokat veszít. Aki a való világban ebben a felfogásban él, az nem ütköztetheti a saját tapasztalatát a követett értékrenddel, mert mindenfajta kérdőjel a hitét és ezzel együtt a vélt támogatottságát gyengíti. Mások az életüket a múltban vagy a jelenben sugalmazott információs minták alapján próbálják követni. Akik ezek alapján kísérlik meg felépíteni az életüket, azok gyakran nem képesek másra, és csak az elvárások rendszerébe tudnak betagozódni.
-
Az emberek élete nagyon gyakran egészen másként alakul, mint ahogyan azt szeretnék. Ez azért történhet meg, mert nem értik a világ működését, és önmagukkal sincsenek tisztában. Minden ember esetében meghatározó a kiindulópont, a természetesen kialakult alapállapot, ami a gondolkodásunk és az érzelmi feldolgozásunk átformálása nélkül csak igen ritkán képes időtálló kapcsolatot biztosítani. Az életünk kiteljesítéséhez először meg kell teremtenünk a megfelelő feltételeket, mert csak így építhetünk stabil és fényes kapcsolatot.
-
Az életünk folyamán kialakított ismeretek és a megtapasztalt érzések összességével feltöltődő emberek vagyunk. A két ember közötti valódi kapcsolatokban mind a ketten csak törekvők, és ezáltal egyenrangúak. Kölcsönös szeretettel, a valósághoz igazított gondolatokkal és egy közösen elfogadott értékrenddel az életünket pont olyanná alakíthatjuk, amilyenné szeretnénk. Mint gondolkodó lények, számtalan dolgot megfogalmazhatunk, de ha nem vagyunk képesek ezzel a valóság gyakorlatában is támogatni az életünket, mit sem ér ez a képességünk.
-
A valóságban működő döntések meghozatalához széles látókör kialakítása szükséges. Aki a valóságban szeretne élni, annak kötelező mindent megkérdőjelezni és átgondolni. A tévedések és a döntések negatív következményeit csak így lehet elkerülni! Akik az életüket a racionális valóság tudásával alkotják újjá, valódi szeretetre és igazi békére alapozzák az értékrendjüket. Ezen kívül más cél nem befolyásolja őket, és az így létrehozott fény-kapcsolat boldogságát még itt a földön megélik.
-
Ha valaki elgondolkodik a létező világ anyagi és szellemi meghatározottságán, rájöhet és láthatja, nem tudnánk változtatni semmin anélkül, hogy ne rontanánk azon a csodán, ami ma a világunkat azzá teszi, ami. A teremtő forrás kiáradásának felismerése és megfogalmazása számunkra egy különleges állapotot biztosít, amiben rájöhetünk a nagy titokra, hogy mi is alkotók vagyunk, és itt és most teremthetünk magunknak egy új életet.
-
Számunkra a legfontosabb az életben tartó tudatos hit megszerzése, ami segíti a helyes irányba tett lépéseinket. Ha a megszületésünk után az életünk magától alakulna pozitívan, akkor nem lenne szükség mindent másképp tennünk. Szakítanunk kell az alázatos és a gyötrelmet elfogadó képeinkkel, az elképzelt, magasan trónoló hatalomba való hittel, mert az nem adja meg számunkra a szükséges támogatást! Ha továbbra is csak várjuk az igazság napját, azzal a szenvedéseinket konzerváljuk.
-
Mint szabad szellemi létezők, mindent megváltoztathatunk, a belső világunkat is átformálhatjuk. Ehhez fel kell építenünk magunkban egy olyan világnézetet, aminek segítségével mindennel szembe tudunk nézni. Persze más döntésre is megvan a lehetőségünk, de akkor is pont olyanok leszünk, amilyenné tesszük magunkat. Ennek a mindent meghatározó gondolatnak a megértése után már beláthatjuk, mindenkinek olyanná alakul az élete, amilyenné azt saját maga teszi.

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás Előrelapozás
.
Hozzászólások
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_